Το πιστόλι είναι όπλο αυτόματης γέμισης, λειτουργεί με την οπισθοδρόμηση και χρησιμοποιείται από τον Ελληνικό Στρατό. Οι διαφορές μεταξύ του τύπου Μ1911 και Μ1911Α1 είναι ελάχιστες. Δείτε το βίντεο που περιγράφει τη λύση, αρμολόγηση και βολές.
YouTube Preview Image

YouTube Preview Image YouTube Preview Image
Κάντε ένα σχόλιο