Η Στρατιωτική Ακαδημία των ΗΠΑ ανακηρύχθηκε το καλύτερο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ του 2009 ξεπερνώντας το Princeton, Harvard και όλα τα άλλα ανεξαιρέτως. Υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο, απίστευτη τεχνολογία και φυσικά τιμή και αφοσίωση στο καθήκον.
YouTube Preview Image

Κάντε ένα σχόλιο