Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς οι δόκιμοι της Στρατιωτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ οργανώνουν μια συναυλία όπου παίζουν διάφορα μουσικά όργανα, τραγουδούν και χορεύουν μπροστά στους συναδέλφους τους σε μια μορφή διαγωνισμού (Αύγουστος 2010).

YouTube Preview ImageYouTube Preview Image

YouTube Preview Image YouTube Preview Image
Κάντε ένα σχόλιο