Παρά το ότι με το ν. 2913/01 προβλέφθηκε η ένταξη των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.) των Ενόπλων Δυνάμεων στην Ανώτερη Βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν έχει μέχρι σήμερα αναγνωριστεί τυπικά και με σαφήνεια η ισοτιμία τους με τα ΤΕΙ.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι Σχολές να λειτουργούν σε ένα αμφισβητούμενο νομικό καθεστώς και να παρέχουν πτυχία ιδιότυπης νομικής ισχύος.

Αυτά δηλώνει ο βουλευτής Νάσος Αλευράς στη ΒτΕ και ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Εάν προτίθενται να μεριμνήσουν για τη σαφή, τυπική ισοτιμία των Α.Σ.Σ.Υ. τριετούς φοίτησης με τα ΤΕΙ, εν όψει της δημιουργίας νέου θεσμικού πλαισίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση;

2. Εάν προτίθενται να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών στους αποφοίτους των Α.Σ.Σ.Υ., όπως ισχύει και για τους πτυχιούχους των ΤΕΙ;

Σε απάντησή του το ΥΠΕΘΑ δηλώνει
Σύμφωνα με το Ν. 2916/2001, η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς. Ο ένας τομέας είναι ο πανεπιστημιακός, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, ενώ ο άλλος τομέας είναι ο τεχνολογικός, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Στο άρθρο 19 παρ.5 του Ν. 2913/2001 καθορίζεται ότι τα ΑΣΣΥ διετούς φοίτησης ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή σε βαθμίδα διαφορετική από αυτήν που ανήκουν τα ΤΕΙ.

Στην ισχύουσα συνεπώς νομοθεσία δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη περί ισοτιμίας των ΑΣΣΥ με τα ΤΕΙ, ούτε παρέχεται η δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών στους απόφοιτους ΑΣΣΥ.

Ωστόσο, αποτελεί βασική επιδίωξη του ΥΠΕΘΑ η συνεχής αναβάθμιση των ΑΣΣΥ, ώστε οι απόφοιτοι να ανταποκρίνονται πλήρως στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις και υπηρεσιακές ανάγκες, με αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών και τεχνικές εκπαίδευσης.

Επομένως, μένει ανοιχτή η επανεξέταση του θέματος στο μέλλον, ώστε τα στελέχη των Ε.Δ. που προέρχονται από ΑΣΣΥ να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν πλήρως τις τεχνολογικές εξελίξεις και να ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες της Στρατιωτικής Υπηρεσίας.
ΠΗΓΗ ΥΠΕΘΑ

Κάντε ένα σχόλιο