Οι Αμερικανοί αξιωματικοί διδάσκουν τακτικές πεζικού στους Ιρακινούς σε υπαίθριο σχολείο. Τα εποπτικά μέσα είναι πέτρες και ξύλα στο έδαφος. Πενία τέχνας κατεργάζεται και όποιος πραγματικά θέλει μαθαίνει ακόμη και στο δρόμο.

YouTube Preview Image
Κάντε ένα σχόλιο