Οι Έλληνες στρατιωτικοί δεν είναι από τους καλά αμειβόμενους και το μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων δεν είναι από τα υψηλά μισθολόγια του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επιπλέον, το πολιτικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ είναι το παράδειγμα του κακά αμειβόμενου προσωπικού σε σχέση με άλλα Υπουργεία.

Με αυτό λοιπόν το επιχείρημα θα μετέχουμε και στη συζήτηση για το νέο μισθολόγιο γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε το βάρος της ευθύνης που έχουν τα στελέχη των Ε.Δ. και το βάρος του κινδύνου που αναλαμβάνουν κατά την άσκηση της αποστολής τους.

Αυτά δηλώνει το ΥΠΕΘΑ στην Ερώτηση 8789/10-01-2011 της Βουλής των Ελλήνων που ακολουθεί

Αναφερόμενος στο μισθολόγιο των στρατιωτικών ο κ. Υπουργός δήλωσε πρόσφατα, ότι οι μισθοί των στρατιωτικών ακολουθούν αυτούς του δημοσίου και ότι εν προκειμένω ισχύει η μισθολογική πολιτική, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά από το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι εν τούτοις ασαφές, εάν προβλέπεται να ενταχθούν και οι στρατιωτικοί στο ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου, το οποίο προετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Διάφορες πληροφορίες εμφανίζουν το ένστολο και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων να τοποθετείται στην τελευταία θέση του καταλόγου των δημοσίων υπαλλήλων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

Αληθεύουν οι ανωτέρω πληροφορίες;

1. Τι σχεδιάζει να κάνει η Κυβέρνηση για τους μισθούς των στρατιωτικών και τα επιδόματά τους; Θα ενταχθούν οι ένστολοι στο ενιαίο μισθολόγιο και σε καταφατική περίπτωση, σε ποια κλίμακα;

2. Τι σχεδιάζει να κάνει η Κυβέρνηση για τους μισθούς των στρατιωτικών και τα επιδόματά τους; Θα ενταχθούν οι ένστολοι στο ενιαίο μισθολόγιο και σε καταφατική περίπτωση, σε ποια κλίμακα;

O ερωτών βουλευτής

Ιωάννης Κοραντής

Κάντε ένα σχόλιο