Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3865/2010, Ο χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών που τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, εν ενεργεία αλεξιπτωτιστή και υποβρύχιου καταστροφέα, τεχνικού σε μονάδες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων ξηράς ή σε ναρκαλιευτικά συνεργεία, καθώς και ο χρόνος καταδυτικών εξαμήνων αυτών που υπηρετούν σε υποβρύχια, λογίζεται διπλάσιος σε καιρό ειρήνης και τριπλάσιος σε καιρό πολέμου, μόνον εφόσον αυτοί συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Όμως, ο απαιτούμενος χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας των 25 ετών, για τις παραπάνω κατηγορίες στρατιωτικών, κρίνεται πολύ μεγάλος για τους εξής λόγους:

Πρώτον, η  εργασία που αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας οι παραπάνω στρατιωτικοί είναι άκρώς επικίνδυνη για την προσωπική τους ασφάλεια σε τέτοιο σημείο, μάλιστα, που δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε, ότι καθημερινά εργάζονται σε συνθήκες πολεμικής περιόδου.

Δεύτερον, η εξέλιξη της τεχνολογίας επέτρεψε την κατασκευή υπερσύγχρονων οπλικών συστημάτων, η χρήση των οποίων, όμως, επιφέρει σοβαρές καταπονήσεις στον χειριστή τους, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εξέλιξη της προσωπικής του υγείας.

Τρίτον, ο εξαναγκασμός παραμονής στην υπηρεσία για επιπλέον χρόνια θέτει σε κίνδυνο το επίπεδο ασφαλείας που πρέπει να διατηρείται σε υψηλό βαθμό λόγω της επικινδυνότητας της εργασίας που κάνουν οι άνθρωποι αυτοί, αλλά και του υψηλότατου οικονομικού κόστους που θα επιφέρει, τυχόν, λανθασμένος χειρισμός των πανάκριβων μηχανημάτων που χειρίζονται.

Αυτά δηλώνει στην ερώτησή του στη ΒτΕ ο Βουλευτής κ. Αστέριος Ροντούλης ρωτώντας τον ΥΕΘΑ :

1. Είναι μέσα στις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας, η συρρίκνωση του απαιτούμενου χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας από τα 25 στα 20 έτη, προκειμένου να λογίζεται διπλάσιος ο συντάξιμος χρόνος υπηρεσίας των ειδικών (υψηλής επικινδυνότητας) κατηγοριών στρατιωτικών που αναφέρονται παραπάνω;

2. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, προτείνεται εναλλακτικά η δυνατότητα εξαγοράς μέχρι και πέντε (5) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μόνον για τις παραπάνω κατηγορίες στρατιωτικών, έτσι ώστε αθροιστικά να συμπληρώνεται η εικοσιπενταετία που απαιτείται. Ποια είναι η θέση της πολιτικής ηγεσίας στην παραπάνω πρόταση;

Σε απάντησή του το ΥΠΕΘΑ δηλώνει ότι τα σχετικά άρθρα του νόμου 3865/2010 συζητήθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας συζήτησης και ψήφισής του τον περασμένο Ιούλιο στη Βουλή. Πέραν τούτου, επί του καθορισμού του απαιτούμενου προς θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος χρόνου και του συνυπολογισμού επιπλέον πλασματικών ετών υπηρεσίας, δεν εκφράστηκαν αντίθετες απόψεις στη διεργασία που προηγήθηκε της κατάθεσης του νομοσχεδίου σε διαβούλευση που έγινε με τα Γενικά Επιτελεία, καθώς το δικαίωμα αποστρατείας των εν λόγω στρατιωτικών ασκείται κατά κανόνα πολύ μετά τα 25 έτη υπηρεσίας.

Κάντε ένα σχόλιο