Στο Ελληνικό Φαρικό Δίκτυο υπάρχουν σήμερα εκατόν είκοσι (120) πέτρινοι παραδοσιακοί Φάροι και Φανοί, οι οποίοι κατασκευάστηκαν στα τέλη του 19ου με αρχές του 20ου αιώνα. Οι περισσότεροι εξ αυτών καταστράφηκαν και επισκευάστηκαν μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι πέτρινοι αυτοί Φάροι και Φανοί αποτελούν παραδοσιακά μνημεία με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική κατασκευή, εξακολουθούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, είναι συνδεδεμένοι με την ναυτική παράδοση της Ελλάδας και αποτελούν σημείο αναφοράς για τους ναυτιλλόμενους. Προστατεύονται από τον Ν.3028/02 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», και τον Ν. 2039/92 «περί Κύρωσης της Σύμβασης για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Ευρώπης». Μέχρι σήμερα έχουν χαρακτηριστεί ως Διατηρητέα Ιστορικά Μνημεία τριάντα ένας (31) εξ αυτών, με αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, το ¼ δηλαδή του συνολικού αριθμού τους, ενώ η Υπηρεσία Φάρων έχει ζητήσει το χαρακτηρισμό δέκα επιπλέον φάρων, ως Ιστορικών Μνημείων.

Επίσης, πενήντα έξι (56) εξ αυτών είναι επανδρωμένοι ή επιτηρούμενοι από Φαροφύλακες. Η συντήρηση τους εκτελείται από την Υπηρεσία Φάρων ανάλογα με τις εκάστοτε διατιθέμενες πιστώσεις. Η κατάσταση τους φαίνεται στον συνημμένο πίνακα που παρατίθεται. Από τον λειτουργικό προϋπολογισμό (Π/Υ) 2010 του ΓΕΝ κατά την τριετία 2008 – 2010, διατέθηκαν για τη συντήρησή τους συνολικά 80.000 €. Επιπλέον, μέσω ενεργειών της Υ. Φάρων αποκαταστάθηκαν την τριετία 2008-2010 δέκα τρεις Φάροι. Οι οκτώ από αυτούς με χρηματοδότηση εξ ιδίων πόρων (Λιμενικά Ταμεία της Υ. Φάρων) συνολικού κόστους 260.000 € περίπου, οι τρεις με δημόσια χρηματοδότηση μέσω τοπικών φορέων Δήμων και Νομαρχιών και οι δύο με ιδιωτική χρηματοδότηση μέσω του Μη Κερδοσκοπικού Ιδρύματος «Αικατερίνης Λασκαρίδη».

Λόγω των εγγενών αδυναμιών χρηματοδότησης για την αποκατάσταση και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων όλου του εκτεταμένου Φαρικού Δικτύου, προτάθηκε το 2007 από την Υ. Φάρων, η ένταξη, στο ΕΣΠΑ 2007-2013 (μέσω του προγράμματος «Ανάδειξη Πολιτισμικής Αξίας Πέτρινων Φάρων»), για αποκατάσταση σαράντα έξη (46) Φάρων, συνολικού προϋπολογισμού 6.197.000 €. Εκτιμήθηκε δε ότι για την σύνταξη μελετών και αδειοδοτήσεων ωρίμανσης του ανωτέρω προγράμματος απαιτούνται 2.500.000 € περίπου. Από τους παραπάνω, τέθηκαν από το ΓΕΝ σε προτεραιότητα για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007-2013 δέκα τρεις Φάροι ανά περιφέρεια. Επίσης, προωθήθηκαν για χρηματοδότηση αποκατάστασης, μέσω ΕΣΠΑ 2007-2013, δύο ώριμα έργα Φάρων (Τρίκερι Μαγνησίας και Αγ. Ηλίας Αμοργού), ενώ συντάσσονται μελέτες ωρίμανσης για έργα δύο επιπλέον Φάρων (Κόγχη Σαλαμίνας και Κοκκινόπουλο Ψαρών).

Τέλος, η Υ. Φάρων,  στα πλαίσια ενημέρωσης νέων τεχνολογιών και εμπλουτισμού της τεχνογνωσίας της στις μεθόδους αποκατάστασης Πέτρινων Φάρων, συνεργάζεται με πανεπιστημιακά ιδρύματα (ΑΠΘ, ΕΜΠ, Π. Πατρών, Π. Κρήτης και Π. Ιονίου), για την σύνταξη μελετών παθογένειας και προτάσεων αποκατάστασης.

ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΙ  / ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΟΙ ΦΑΡΟΙ
Α/ΑΑΕΦΟνομασία ΦάρουΑ/ΑΑΕΦΟνομασία Φάρου
18760ΑΚΡΩΤΗΡΙ290010ΚΑΣΤΡΙ
20310ΛΑΚΚΑ304360ΖΟΥΡΒΑ
31250ΜΕΛΑΓΚΑΒΙ315630ΚΑΚΗ ΚΕΦΑΛΗ
41330ΔΡΕΠΑΝΟ328600ΚΟΡΑΚΑΣ
52010ΣΚΙΝΑΡΙ334260 ΣΠΕΤΣΑΙ
62040ΚΕΡΙ341180 ΨΑΡΟΜΥΤΑ
72090ΚΑΤΑΚΩΛΟ355550ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
82350ΚΡΑΝΑΗ364660ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ
93110ΔΡΕΠΑΝΟ376160ΨΑΘΟΥΡΑ
108300ΑΓ.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ389640 ΠΡΑΣΣΟ
115250ΑΥΛΙΔΑ398040ΦΑΣΣΑ
125540ΒΑΣΙΛΙΝΑ400350ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ
135670ΑΡΚΙΤΣΑ415510ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ
145140ΒΡΥΣΑΚΙ429540ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
156410ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ438050ΓΡΗΑ
167010ΠΛΑΚΑ443330ΣΙΔΕΡΟΣ
174570ΣΟΥΣΑΚΙ458380 ΣΠΑΘΙ
186090ΓΟΥΡΟΥΝΙ 466340 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
196360ΜΕΓ. ΕΜΒΟΛΟ 476840 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
202320ΤΑΙΝΑΡΟ486210ΑΞΙΟΣ
214010ΜΑΛΕΑΣ 498320ΤΑΜΕΛΟΣ
222465ΚΑΨΑΛΙ500320ΠΑΝΑΓΙΑ
231020ΑΓ. ΣΩΣΤΗΣ 518530ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ
240980ΓΕΡΟΓΟΜΠΟΣ525515ΑΡΓΥΡΟΝΗΣΟΣ
257125ΣΙΓΡΙ 535700ΧΙΛΙΟΜΙΛΙ
267540ΠΑΠΠΑΣ 545770ΤΡΙΚΚΕΡΙ
277400ΠΑΣΣΑΣ556020ΛΙΘΑΡΙ
282430ΜΟΥΔΑΡΙ560650ΔΟΥΚΑΤΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1.        ΟΙ Α/Α 1 ΕΩΣ ΚΑΙ Α/Α 34 ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2.        ΟΙ Α/Α 35  ΕΩΣ ΚΑΙ Α/Α 47 ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

3.        ΟΙ Α/Α 48  ΕΩΣ ΚΑΙ Α/Α 56 ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αυτά απάντησε ο ΥΕΘΑ στην  Ερώτηση 8133/21-12-2010 της Βουλής των Ελλήνων

Ο πρώτος φάρος στην Ελλάδα άναψε το 1829. Σήμερα οι περισσότεροι  φάροι εμφανίζουν έντονα στοιχεία εγκατάλειψης, Σαφώς έχουν εκσυγχρονιστεί σε ο,τι αφopά τη λειτουργία τους, συνεχίζουν, ωστόσο, να δείχνουν φθαρμένοι, Δεδoμένoυ ότι αποτελούν πραγματικά ιστορικά κειμήλια της χώρας μας.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για τη συντήρηση τους;

Ο Βουλευτής

Βαΐτσης Αποστολάτος

Κάντε ένα σχόλιο