Σε απάντηση της ερώτησης που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Μαργαρίτης Τζίμας και Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με θέμα τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος στους εθελοντές μακράς θητείας που έχουν υποβάλλει αίτηση παραιτήσεως, σας γνωρίζουμε ότι για το εν λόγω ζήτημα έχει υποβληθεί ερώτημα στο Ν.Σ.Κ. και αναμένεται η απάντησή του.

Αυτά απάντησε ο ΥΕΘΑ στην Ερώτηση 11062/11-2-2011 της Βουλής των Ελλήνων

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Νόμου 2936/2001 ορίζεται ότι «το δικαίωμα λήψης βοηθήματος από τα ταμεία αλληλοβοήθειας θεμελιώνεται μετά τη συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας».

Επίσης με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Νόμου 3257 του 2004 ορίζεται «οι εθελοντές και οι εθελόντριες μακράς Θητείας που είχαν καταταγεί στις ένοπλες δυνάμεις μέχρι 31-12-1992 καθίστανται από τη μετάταξη τους ως εθελοντές και εθελόντριες μακράς Θητείας μέτοχοι των μετοχικών ταμείων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων χωρίς την καταβολή καμιάς πρόσθετης πράξης».

Στρατιωτικοί του Θεσμού εθελοντών μακράς Θητείας ειδικών κατηγοριών που υπέβαλλαν αιτήσεις παραιτήσεως για αποχώρησή τους από τις τάξης των ενόπλων δυνάμεων κατά τα προβλεπόμενα και ισχύοντα μέχρι τη χρονική εκείνη στιγμή δεν έλαβαν το εφάπαξ βοήθημα που τους αναλογούσε ενώ είχαν καταβάλλει προς τούτο τις σχετικές εισφορές.

Στο εφάπαξ αυτό βοήθημα είχαν επενδύσει όνειρα, ελπίδες και οικογενειακό προγραμματισμό από την κατάταξή τους στο στράτευμα.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κύριος Υπουργός

Υπάρχει πρόθεση από την κυβέρνηση να δοθεί το εφάπαξ βοήθημα στους στρατιωτικούς του Θεσμού εθελοντών μακράς θητείας που ήδη έχουν υποβάλλει αίτηση παραιτήσεως

Οι Βουλευτές

Μαργαρίτης Τζίμας

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Κάντε ένα σχόλιο