Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις έκτακτες κρίσεις Πλοιάρχων έτους 2011-12 της Δευτέρας 14 Μαρτίου 2011 έκρινε:
α. «Προακτέους κατ’ εκλογή» στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων τους παρακάτω Πλοιάρχους.
(1) Μάχιμοι
(α) Πούλος Αδριανός
(β) Γρατσίας Γεώργιος
(γ) Παστουσέας Παναγιώτης
(δ) Μαΐστρος Ιωάννης
(ε) Κονιδάρης Σπυρίδωνας
(στ) Βουραζέλης Δημήτριος
(ζ) Κανάρης Σταμάτιος
(η) Βαρβαρέσος Κωνσταντίνος
(θ) Δημητρίου Σπυρίδωνας
(ι) Καστανιάς Νικόλαος
(ια) Μακρής Διονύσιος

(2) Μηχανικοί
(α) Μαρίνης Νικόλαος
(β) Κωνσταντόπουλος Δημήτριος
(γ) Αντωνιάδης Χαράλαμπος
(δ) Χριστόπουλος Γεώργιος

(3) Οικονομικοί
(α) Μπαλόπουλος Δημήτριος
(β) Πιπέρης Κωνσταντίνος
(γ) Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
(4) Υγειονομικού / Νοσηλευτικής
(α) Ψαρουδάκη – Βοβολίνη Μαρία

β. «Διατηρητέους στον αυτό βαθμό» Πλοιάρχους Μαχίμους
(1) Φουντουλάκη Ραδάμανθυ
(2) Παπαγεωργίου Μιχαήλ
(3) Ματζάκο Κωνσταντίνο
(4) Πάττα Ιωάννη
(5) Δίπλα Χρήστο
(6) Κωνσταντινίδη Συμεών
(7) Μάλφα Γεώργιο
(8) Μπόμπο Ανατόλιο

γ. «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»

(1) Πλοίαρχοι Μάχιμοι
(α) Νικολιδάκης Ευτύχιος
(β) Χείλαρης Αλέξανδρος
(γ) Σαΐτης Νικόλαος
(δ) Τσαïλάς Δημήτριος

(2) Πλοίαρχοι Μηχανικοί
(α) Σταθόπουλος Κωνσταντίνος
(β) Φιλιππής Ιωάννης

2. Προάγονται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 20 (παράγραφος 4ε) και 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων οι παρακάτω Πλοίαρχοι οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2011-12 από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:

α.  Μάχιμοι
(1) Νικολιδάκης Ευτύχιος
(2) Χείλαρης Αλέξανδρος
(3) Σαΐτης Νικόλαος
(4) Τσαïλάς Δημήτριος

β. Μηχανικοί
(1) Σταθόπουλος Κωνσταντίνος
(2) Φιλιππής Ιωάννης

Κάντε ένα σχόλιο