Το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνει ότι το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2011, έκρινε τους παρακάτω Αξιωματικούς Όπλων Στρατού Ξηράς ως εξής:

α. Προακτέοι κατ’ εκλογή στο βαθμό του Υποστρατήγου τους παρακάτω Ταξιάρχους Όπλων:

(1) Ιππικού Τεθωρακισμένων Αναγνωστόπουλος Θεμιστοκλής
(2) Αεροπορίας Στρατού Ταμουρίδης Νικόλαος
(3) Πεζικού Μανωλάς Χρήστος
(4) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τελλίδης Βασίλειος
(5) Πεζικού Βερίγος Ζαχαρίας
(6) Πεζικού Μπαρκούκης Γεώργιος
(7) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μανώλας Αναστάσιος
(8) Πεζικού Δρακωνάκης Ιωάννης
(9) Πεζικού Φραγκούλης Στυλιανός
(10) Ιππικού Τεθωρακισμένων Στυλιανόπουλος Αθανάσιος
(11) Ιππικού Τεθωρακισμένων Δεβετζής Νικόλαος
(12) Πεζικού Γκαγκαστάθης Δημήτριος
(13) Μηχανικού Δαγρές Θεοδόσιος
(14) Πεζικού Γκορίτσας Ελευθέριος
(15) Πεζικού Σκλαβούνος Γεώργιος
(16) Διαβιβάσεων Παπαδήμας Λάμπρος
(17) Πεζικού Φλεριανός Μιχαήλ
(18) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χαλκίδης Χρήστος
(19) Πεζικού Σπυρόπουλος Γεώργιος

β. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους παρακάτω Ταξιάρχους Όπλων:

(1) Μηχανικού Κουτσιανόπουλος Παναγιώτης
(2) Πεζικού Χατζηαλεξιάδης Αδάμ
(3) Μηχανικού Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
(4) Διαβιβάσεων Μπλάνος Ανδρέας
(5) Πεζικού Καραγιάννης Γεώργιος
(6) Πεζικού Μέρης Ιωάννης
(7) Πυροβολικού Φουρίκης Αναστάσιος
(8) Διαβιβάσεων Σιώκης Θεμιστοκλής
(9) Πυροβολικού Κρεμπούνης Αθανάσιος

Κάντε ένα σχόλιο