Το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνει ότι το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2011 – 2012, έκρινε τους παρακάτω Αξιωματικούς Σωμάτων Στρατού Ξηράς ως εξής:

α. Διατηρητέοι Υποστράτηγοι Σωμάτων:

(1) Τεχνικού Μεντζέλος Άγγελος
(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Νικολόπουλος Νικόλαος
(3) Υλικού Πολέμου Τσιμπρής Εμμανουήλ
(4) Υγειονομικού Ιατρών Καρανάσσος Θωμάς

β. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους Υποστράτηγοι Σωμάτων:

(1) Τεχνικού Παπαχατζόπουλος Δημήτριος
(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Ξανθούλης Γεώργιος
(3) Υλικού Πολέμου Φιλιόγλου Σπυρίδωνας

γ. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους Υποστράτηγοι Σωμάτων, οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας στο βαθμό:

(1) Οικονομικού Σιδηρόπουλος Μιχαήλ
(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Λιακόπουλος Παύλος

Κάντε ένα σχόλιο