Το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνει ότι το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2011 – 2012, έκρινε τους παρακάτω Αξιωματικούς Όπλων Στρατού Ξηράς ως εξής:

α. Διατηρητέοι Υποστράτηγοι Όπλων:

(1) Ιππικού Τεθωρακισμένων Αναγνωστόπουλος Δημήτριος
(2) Πεζικού Καταβέλης Νικόλαος
(3) Πυροβολικού Γκίνης Κωνσταντίνος
(4) Πυροβολικού Σοφιανίδης Γεώργιος
(5) Πεζικού Κεχαγιάς Ιωάννης
(6) Μηχανικού Κουτρουμπέλης Αθανάσιος
(7) Πεζικού Συναδινός Ελευθέριος
(8) Πεζικού Κρανίτης Γεώργιος
(9) Αεροπορίας Στρατού Τασιούδης Πολυχρόνης
(10) Πυροβολικού Μπασιακούλης Γεώργιος
(11) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ρέπας Βασίλειος
(12) Πεζικού Τσέλιος Αθανάσιος
(13) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τόπης Κωνσταντίνος

β. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους Υποστράτηγοι Όπλων:

(1) Πυροβολικού Χατζησταύρου Πασχάλης
(2) Διαβιβάσεων Παύλου Αντώνιος
(3) Πεζικού Μπόλης Νικόλαος
(4) Πεζικού Ζάχαρης Θεόδωρος
(5) Πεζικού Δερμιτζάκης Σταύρος
(6) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χατζηβγέρης Αθανάσιος

Κάντε ένα σχόλιο