Το πλαίσιο που διέπει την υγειονομική περίθαλψη των στελεχών των Ε.Δ. καθορίστηκε με το ν. 154/75. Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του ν. 154/75 εκδόθηκε το ισχύον σήμερα ΠΔ 432/83. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 432/1983 η υγειονομική περίθαλψη των στρατιωτικών παρέχεται, όπως καθορίζεται με τους ειδικούς κανονισμούς και διαταγές από:

α. Τους γιατρούς των Μονάδων.

β. Τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.

Οι στρατιωτικοί που ασθενούν, στις περιπτώσεις που στην περιοχή δεν υπηρετεί στρατιωτικός ιατρός, ο οποίος να είναι αναλόγου ειδικότητας, ή δεν λειτουργεί Στρατιωτικό Νοσοκομείο ή αυτό που λειτουργεί στερείται χώρου, θεραπευτικών μέσων ή ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, η δε κατάσταση του ασθενή δεν επιτρέπει την μετακίνησή του στο πλησιέστερο Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ή αν αυτή κρίνεται ασύμφορη για το Δημόσιο, δικαιούνται περίθαλψης ως εσωτερικοί ασθενείς, κατά προτεραιότητα στα Κρατικά Νοσοκομεία, Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή Ιδιωτικές Κλινικές και ως εξωτερικοί ασθενείς από ιδιώτες ιατρούς, εφόσον δεν είναι δυνατή η περίθαλψη τους στα εξωτερικά ιατρεία των Κρατικών Νοσοκομείων ή Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

Επίσης, επιτρέπεται η νοσηλεία των Στρατιωτικών σε μη Στρατιωτικά Νοσοκομεία (κατά προτεραιότητα: Κρατικά, Αγαθοεργού Πρωτοβουλίας, Ιδιωτικές Κλινικές) ή η εξέταση και παροχή πρώτων βοηθειών σ΄αυτούς, από ιδιώτες ιατρούς, αν πρόκειται για οποιοδήποτε νόσημα ή σωματική βλάβη απότοκη έκτακτου συμβάντος ή ατυχήματος.

Η ανάγκη περίθαλψης στις παραπάνω περιπτώσεις βεβαιώνεται από τον ελεγκτή ιατρό, αν πρόκειται για νοσηλεία εξωτερικού ασθενή και από τον Διευθυντή της ΔΥΓ Σχηματισμού οργάνου υγειονομικής περίθαλψης της περιοχής, αν πρόκειται για νοσηλεία σε Νοσοκομεία ή Κλινικές.

Τυχόν χρεώσεις γίνονται βάσει του ισχύοντος τιμολογίου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υ.Υ.Κ.Α).

Αυτά απάντησε ο ΥΕΘΑ στην Ερώτηση 11058/11-2-2011 της Βουλής των Ελλήνων:

Σύμφωνα με το Π..Δ. 432/1983, το Ν.3232/2004 και Π.Δ.169/2004 ορίζεται ότι:

«η υγειονομική περίθαλψη του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος θα γίνει και από γενικά ή ειδικά κρατικά νοσοκομεία, μονάδες περίθαλψης εντός ή εκτός του Ε.Σ.Υ. ή άλλα ιδρύματα κοινωφελούς χαρακτήρα, από ιδιωτικές κλινικές και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα συμβεβλημένα με το Δημόσιο, καθώς επίσης και από ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους με το

Δημόσιο, οι δαπάνες δε ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης θα βαρύνουν τον πρoϋπoλoγισμό της αντίστοιχης διεύθυνσης και η κοστολόγησή τους θα γίνεται με το ισχύον κρατικό τιμολόγιο (Δημοσίου)>>.

Ερωτάται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας:

1. Τελικώς δικαιούται στρατιωτικός περίθαλψης από Γενικά ή κρατικά νοσοκομεία, μονάδες περίθαλψης εντός ή εκτός του Ε.Σ.Υ., από ιδιωτικές κλινικές και ιδιωτικά νοσηλευτήρια συμβεβλημένα με το δημόσιο καθώς επίσης και από ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους με το δημόσιο;

2. Εάν ναι σε τι ενέργειες πρέπει να προχωρήσουν οι στρατιωτικοί για να τύχουν αυτής της ιατρικής φροντίδας;

Oι Βουλευτές

Μαργαρίτης Τζίμας

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Κάντε ένα σχόλιο