Δείτε τις διαφορές μεταξύ της εκτόξευσης βέλους με τόξο και άλλων μεθόδων εκτόξευσης ενός βέλους.
YouTube Preview Image

Κάντε ένα σχόλιο