Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας (EΛ.ΑΣ.) αντιστρατήγου Ελευθέριου Οικονόμου και τη συμμετοχή δύο αντιστρατήγων του Στρατού Ξηράς συνεδρίασε το Συμβούλιο Κρίσης Αντιστρατήγων Αστυνομίας και έκρινε τους Αντιστρατήγους, ως ακολούθως:

– Διατηρητέους τους : Ιωάννη Ραχωβίτσα και Νικόλαο Παπαγιαννόπουλο

– Ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους : Γεώργιο Γαλιάτσο, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας και Κωνσταντίνο Κασαπάκη, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας.

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των υποστρατήγων Αστυνομίας.

ΠΗΓΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΠΗΓΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Κάντε ένα σχόλιο