Μετά την κρίση των Υποστρατήγων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Ελευθέριου Οικονόμου και τη συμμετοχή του Υπαρχηγού του Σώματος Αντιστρατήγου Ιωάννη Ραχωβίτσα και του Προϊσταμένου Επιτελείου Αντιστράτηγου Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου.

* Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Υποστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους ακόλουθους Ταξίαρχους:

1. Χρήστο ΚΑΛΛΙΝΗ

2. Βασίλειο ΚΟΥΣΟΥΤΗ

3. Ιωάννη ΛΙΟΥΚΑ

4. Ιωάννη ΔΙΚΟΠΟΥΛΟ

5. Ιωάννη ΜΕΣΟΔΙΑΚΑΚΗ

6. Δημήτριο ΤΣΙΟΤΣΙΟ

7. Ηλία ΤΣΙΒΙΚΗ

8. Σπυρίδωνα ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

9. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ

10. Εμμανουήλ ΠΑΡΑΒΟΛΙΔΑΚΗ

11. Ανδρέα ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ

12. Εμμανουήλ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

13. Βασίλειο ΧΑΛΑΤΣΗ

14. Εμμανουήλ ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗ

* Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω:

Ι. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1. Ιωάννη ΚΑΛΑΜΑΡΑ

2. Νικόλαο ΒΑΝΤΖΟ

3. Κωνσταντίνο ΚΡΟΚΟ

4. Τρύφωνα ΚΟΥΚΙΟ

5. Ανδρέα ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗ

6. Χρήστο ΓΟΥΛΑ

7. Παρασκευά ΜΑΡΑΠΙΔΗ

8. Εμμανουήλ ΚΟΝΤΟΔΙΑΚΟ

9. Δημήτριο ΠΑΠΑΔΑΚΗ

10. Κωνσταντίνο ΑΝΤΩΝΙΟΥ

11. Δημήτριο ΜΠΑΛΗ

12. Αθανάσιο ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ

13. Ευθύμιο ΛΥΓΙΔΑΚΗ

14. Θεοχάρη ΓΙΩΤΗ

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1. Ηρακλή ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗ (Υγειονομικός)

2. Νικόλαο ΚΑΤΣΙΠΕΡΗ (Υγειονομικός)

3. Νικόλαο ΜΠΙΖΑΚΗ (Εγκληματολογικών Εργαστηρίων)

* Έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους τριάντα επτά (37) Ταξιάρχους Γενικών Καθηκόντων και έναν (1) Ειδικών Καθηκόντων – Αστυκτηνίατρο, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες:

Ι. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1. Γεώργιο ΚΑΜΠΕΡΗ

2. Χρήστο ΝΤΖΟΥΦΡΑ

3. Βασίλειο ΚΙΟ

4. Ευάγγελο ΒΕΝΑΡΔΟ

5. Θεοχάρη ΑΓΟΡΗ

6. Αθανάσιο ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ

7. Θεοφάνη ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑ

8. Σταύρο ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟ

9. Δημήτριο ΤΣΩΤΑ

10. Σταύρο ΓΑΪΤΑΝΙΔΗ

11. Γεώργιο ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ

12. Δήμο ΚΟΚΜΟΤΟ

13. Γρηγόριο ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑ

14. Ευγενία ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

15. Ιωάννα ΜΠΕΚΙΑΡΗ

16. Παναγιώτη ΝΑΝΗ

17. Ρεγγίνα ΔΕΣΦΙΝΙΩΤΟΥ

18. Γεώργιο ΣΑΞΙΩΝΗ

19. Φώτιο ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ

20. Ηρακλή ΔΑΛΑΠΑ

21. Δημήτριο ΔΙΑΜΑΝΤΗ

22. Ευσταθία ΓΙΑΝΝΙΑ

23. Βασίλειο ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

24. Κωνσταντίνο ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

25. Χρήστο ΜΠΟΥΡΑ

26. Γεώργιο ΚΟΛΤΣΙΔΑ

27. Ματθαίο ΠΙΤΕΡΗ

28. Γεώργιο ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ

29. Αριστείδη ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟ

30. Μαρία ΓΚΙΝΗ

31. Νικόλαο ΜΠΑΣΤΑ

32. Χαράλαμπο ΤΣΙΤΟ

33. Νικόλαο ΕΤΑΙΡΙΔΗ

34. Όλγα ΚΟΚΚΟΡΟΥ

35. Γρηγόριο ΔΟΥΚΑ

36. Βασίλειο ΑΝΤΖΑ

37. Ηλία ΛΙΑΚΟ

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Νικόλαο ΠΑΝΑΚΙΑ Αστυκτηνίατρος

ΠΗΓΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Κάντε ένα σχόλιο