Στη Συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ της 9ης Μαρτίου 2011 αποφασίστηκαν οι τοποθετήσεις των Αντιπτεράρχων ως εξής:

  • Ο Αντιπτέραρχος (Ι) Αντώνιος Τσαντηράκης τοποθετείται Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας και Διοικητής CAOC-7.
  • Ο Αντιπτέραρχος (Ι) Ηλίας Βενέτης τοποθετείται Διοικητής ΣΕΘΑ.
  • Ο Αντιπτέραρχος (ΜΗ) Αχιλλέας Λέλλας τοποθετείται Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ.
  • Ο Υποπτέραρχος (Ι) Φώτιος Κρεβάικας τοποθετείται Διοικητής Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης.
Κάντε ένα σχόλιο