Καθημερινά τέσσερις φορές μετρούν οι Αμερικάνοι τη ραδιενέργεια στις στρατιωτικές τους βάσεις στην Ιαπωνία. Στη βάση της Μισουράγα οι μετρήσεις στο νερό και στον αέρα παραμένουν φυσιολογικές
YouTube Preview Image

Κάντε ένα σχόλιο