Μετά από εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση το σχέδιο νόμου «Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας (Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ) – Ρύθμιση Θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».

Με το νομοσχέδιο μεταφέρεται στην ελληνική έννομη τάξη η κοινοτική οδηγία για τις συμβάσεις προμηθειών, έργων και υπηρεσιών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας. Στη συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε επίσης τον λόγο ο Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας κ. Πάνος Μπεγλίτης, ο οποίος αναφέρθηκε ειδικότερα στον ρόλο που αναμένεται να διαδραματίσει η ελληνική αμυντική βιομηχανία, και ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Χάρης Καστανίδης, ο οποίος συμφώνησε με τις δικονομικού περιεχομένου ρυθμίσεις του νομοσχεδίου.

Το νομοσχέδιο, με το οποίο ενισχύονται δραστικά όλες οι εγγυήσεις διαφάνειας, τίθεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση με την συμμετοχή πρωτίστως των εκπροσώπων της αμυντικής βιομηχανίας και κάθε ενδιαφερόμενου. Η διαβούλευση προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί σε δέκα περίπου ημέρες, ώστε αμέσως μετά το νομοσχέδιο να εγκριθεί οριστικά από το Υπουργικό Συμβούλιο και να κατατεθεί τη Βουλή.

Επισυνάπτεται ενημερωτικό σημείωμα που βασίζεται στην εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

Το πλήρες κείμενο του σχεδίου νόμου και της αιτιολογικής έκθεσης έχει ήδη αναρτηθεί στο Διαδίκτυο.

Κάντε ένα σχόλιο