Όπως τονίζουν πολλά μέλη ΔΕΠ της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και ο κ. Πάνος Μπεγλίτης πρέπει να διορθώσουν μια μεγάλη αδικία που έχει διαπραχθεί εις βάρος τριών εκλεγμένων μελών ΔΕΠ της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Αν και η αδικία αυτή δεν οφείλεται στους δύο αυτούς έγκριτους υπουργούς είναι οι μόνοι που μπορούν να δώσουν τέλος στην απαράδεκτη αυτή κατάσταση την οποία έχουμε αναλύσει διεξοδικά σε παλαιότερες αναλύσεις μας.

Μετά την έναρξη των διορισμών μελών ΔΕΠ ΑΕΙ που αποδεικνύεται με τις σχετικές δημοσιεύσεις στο ΦΕΚ δεν υπάρχει πλέον κανένας λόγος να παρατείνεται η αδικία στα λίγα αυτά εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ της ΣΣΕ που χωρίς δική τους υπαιτιότητα δεν διορίσθηκαν μαζί με όλα τα άλλα μέλη ΔΕΠ της ΣΣΕ τα έτη 2009 και 2010. Εξ’ άλλου οι τρεις θέσεις αυτές προέρχονται από την ίδια προκήρυξη του 2008 και έτσι δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά ούτε και φυσικά ισχύει στο ΥΠΕΘΑ «όποιος πρόλαβε τον Κύριο είδε».

Όπως έχει καταγραφεί επανειλημμένα στο Σύλλογο Μελών ΔΕΠ ΣΣΕ ο ΑΝΥΕΘΑ κ. Πάνος Μπεγλίτης και ο ΥΕΘΑ κ. Ευάγγελος Βενιζέλος πρέπει να δικαιώσουν αυτούς που ταλαιπωρήθηκαν αδίκως από την γραφειοκρατία, την εμπάθεια και το φθόνο όσων προσπάθησαν να καθυστερήσουν το διορισμό τους.

Τα μέλη ΔΕΠ ΑΣΕΙ είναι ισότιμα με τους συναδέλφους τους καθηγητές των ΑΕΙ και κατά συνέπεια πρέπει να ακολουθήσει άμεσα και ο δικός τους διορισμός ακριβώς όπως συμβαίνει σήμερα με τους συναδέλφους τους στα πανεπιστήμια. Κάθε άλλη καθυστέρηση στο διορισμό των λίγων αυτών εκλεγμένων μελών ΔΕΠ της Σχολής Ευελπίδων δεν θα συνάδει με το πολιτικό ήθος και την ισονομία με την οποία μας έχουν συνηθίσει ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και ο κ. Πάνος Μπεγλίτης.

Κάντε ένα σχόλιο