Για πρώτη φορά χθες η Ιαπωνία έδωσε μια πολύ “θερμή” μέτρηση στο χώρο γύρω από τον αντιδραστήρα η οποία όμως ήταν τοπική και μικρής διάρκειας (400 mSv/hour).


Η μέτρηση αυτή όπως βλέπουμε είναι πολύ υψηλή και αντίστοιχη με αυτές που μετρήθηκαν κοντά στο Chernobyl μετά την έκρηξη στον αντιδραστήρα 4.  Σε αποστάσεις δεκάδων χιλιομέτρων από τη Φουκουσίμα δεν μετρήθηκε ακτινοβολία που θα μπορούσε να προκαλέσει εκκένωση πληθυσμών.

Σε κάθε περίπτωση όμως η Ελλάδα δεν αναμένεται να διατρέξει κανένα κίνδυνο σε σχέση με το ατύχημα στην Ιαπωνία αφού η απόσταση είναι τεράστια και η φυσική του ατυχήματος δεν επιτρέπει κανένα σχετικό σενάριο.

Σημείωση: Οι παραπάνω δόσεις είναι προσεγγιστικές και σκοπό έχουν να δώσουν μια εικόνα του προβλήματος στο πυρηνικό ατύχημα της Ιαπωνίας. Ακριβείς δόσεις για τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να δοθούν μόνο με ανάλυση της κάθε περίπτωσης. Το εύρος των παραπάνω τιμών κυμαίνεται κατά περίπτωση και ο πίνακας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως ιατρική συμβουλή.  Τα συμπτώματα οξείας ακτινοπάθειας παρατηρούνται και σε πολύ μικρότερες δόσεις ανάλογα με την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του ατόμου. Σωστή ερμηνεία του πίνακα μπορεί να γίνει μόνο με ταυτόχρονη ανάλυση του από το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων

Κάντε ένα σχόλιο