Πολύ μικρή αύξηση της ραδιενέργειας μετρήθηκε στο νερό της βρύσης στο Τόκιο. Μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται διεθνώς διεξάγοντας ελέγχου σε όλα τα τρόφιμα που εισάγονται από την Ιαπωνία

YouTube Preview Image
Κάντε ένα σχόλιο