Ανακοινώνεται ότι, το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), στη συνεδρίαση της 08 Μαρτίου 2011, διενήργησε τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2011-12.  Στην πρώτη σύγκληση του ΣΑΓΕ (6η Συνεδρίαση 2011) το Συμβούλιο έκρινε:

1. Στο Στρατό Ξηράς “Διατηρητέους” τους:

α. Αντιστράτηγο (ΜΧ) Λυμπέρη Δημήτριο
β. Αντιστράτηγο (ΤΘ) Αγγελούδη Δημήτριο
γ. Αντιστράτηγο (ΠΒ) Νακόπουλο Γεώργιο
δ. Αντιστράτηγο (ΠΖ) Ζάρα Ιωάννη
ε. Αντιστράτηγο (ΠΖ) Ρουσάκη Θεόκλητο
στ. Αντιστράτηγο (ΤΘ) Τσολακίδη Παναγιώτη

και  “Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους” τους:

α. Αντιστράτηγο (ΠΖ) Παπαδάκη Σπυρίδων
β. Αντιστράτηγο (ΤΘ) Ξιφαρά Σαμπάτη
γ. Αντιστράτηγο (TΘ) Θεοφανίδη Κωνσταντίνο
δ. Αντιστράτηγο (ΠΒ) Μπασδάνη Ιωάννη
2. Στο Πολεμικό Ναυτικό “Διατηρητέους” τους:

α. Υποναύαρχο Ευσταθίου Παναγιώτη
β. Υποναύαρχο Σκιαδά Γεώργιο
γ. Υποναύαρχο Καλόγηρο Γεώργιο
δ. Υποναύαρχο Κρυονερίτη Νικόλαο
ε. Υποναύαρχο (Μ)  Αγιατζίδη Κωνσταντίνο
στ. Υποναύαρχο (Μ) Ελληνιάδη Παναγιώτη
ζ. Υποναύαρχο (Ι) Μαντίδη Απόστολο

και    “Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους” τους:

α. Αντιναύαρχο Δημητριάδη Γεώργιο
β. Αντιναύαρχο Ορφανό Ιωάννη
γ. Αντιναύαρχο (Μ) Χατζηδάκη Φωκίων
δ. Υποναύαρχο Κασφίκη Γεώργιο
ε. Υποναύαρχο (Ο) Νιάνια Γεώργιο

γ. Στην Πολεμική Αεροπορία  “Διατηρητέους” τους:

(1) Yποπτέραρχο (Ι) Τσαντηράκη Αντώνιο
(2) Yποπτέραρχο (Ι) Βενέτη Ηλία
(3) Yποπτέραρχο (Ι) Κρεβάϊκα  Φώτιο
(4) Yποπτέραρχο (Ι) Πιέρρο Αντώνιο
(5) Yποπτέραρχο (Ι) Δημόπουλο Κωνσταντίνο
(6) Yποπτέραρχο (Ι) Τουρνά Ευάγγελο
(7) Yποπτέραρχο (Ι) Βαϊτση  Χρήστο
(8) Yποπτέραρχο (Ι) Πριόνα Κωνσταντίνο
(9) Yποπτέραρχο (ΜΗ) Λέλλα Αχιλλέα
(10) Yποπτέραρχο (ΜΑ) Οικονόμου Κωνσταντίνο
(11) Yποπτέραρχο (Ο) Λάτσιο  Ευάγγελο
(12) Yποπτέραρχο (ΥΙ) Καβασακάλη Σταύρο
(13) Yποπτέραρχο (ΥΙ) Φουρλεμάδη  Στέφανο

και   “Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους” τους:

(1) Αντιπτέραρχο (Ι) Ατματζάκη Αντώνιο
(2) Αντιπτέραρχο (Ι) Δούμου Γεώργιο
(3) Yποπτέραρχο (Ι) Χαρίτο Χρήστο
(4) Yποπτέραρχο (Ι) Πέτρουλα Κωνσταντίνο
(5) Yποπτέραρχο (Ι) Θωμαϊδη Αδάμ
(6) Yποπτέραρχο (Ι) Χριστακόπουλο Ηλία
(7) Yποπτέραρχο (Ι) Μαμώλη Παναγιώτη
(8) Yποπτέραρχο (ΜΗ) Μεταλληνό  Νικόλαο

δ. Στο Στρατολογικό Σώμα  “Διατηρητέο” τον

Υποστράτηγο (Σ) Μπούρα Περικλή

Το ΣΑΓΕ, σε όλους τους παραπάνω αξκούς που κρίθηκαν “Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους” απονέμει τον τίτλο του Επίτιμου της θέσεως που κατείχαν.

Κάντε ένα σχόλιο