Οι συνθήκες εργασίας των συζύγων των στρατιωτικών λαμβάνονται υπ’ όψιν στις τοποθετήσεις και μεταθέσεις στο πλαίσιο της αξιολόγησης της οικογενειακής κατάστασης του νέου στελέχους που εφόσον το επιθυμεί προβάλλει σχετικά αιτήματα και επιχειρήματα.

Ως προς το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, αναφέρεται ότι στο πλαίσιο μέριμνας του προσωπικού και προστασίας της οικογένειας, έχουν θεσπιστεί και εφαρμόζονται μέτρα που λειτουργούν υπέρ της δυνατότητας να εργάζονται οι σύζυγοι των στρατιωτικών, έτσι ώστε να συνεισφέρουν στο οικογενειακό εισόδημα. Ενδεικτικά μνημονεύονται τα ακόλουθα:

1.     Έχουν θεσπιστεί νομοθετικές διατάξεις (Ν.2946/2001, Ν.3883/2010) που αφορούν στη συνυπηρέτηση των στελεχών με τις/τους συζύγους τους που εργάζονται στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

2.     Λειτουργούν βρεφονηπιακοί σταθμοί του ΥΠΕΘΑ σε διάφορες πόλεις, ενώ έχει προγραμματιστεί η δημιουργία και λειτουργία επιπλέον σταθμών με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η εργασία των συζύγων των στρατιωτικών .

3.     Βασική επιδίωξη είναι η ικανοποίηση της προτίμησης των επιθυμιών μεταθέσεων των στελεχών κατά το σχεδιασμό – υλοποίηση των μεταθέσεων. Το ποσοστό ικανοποίησης ανέρχεται στο 85%.

4.     Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου στους δικαιούχους στρατιωτικούς.

Τέλος, σημειώνεται ότι αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη ευαισθησία πάσης φύσεως κοινωνικά και οικογενειακά θέματα που απασχολούν το στρατιωτικό προσωπικό, ώστε να ενθαρρύνεται η παραμονή του στην ενεργό υπηρεσία.

Αυτά απάντησε το ΥΠΕΘΑ στην Ερώτηση 11057/11-02-2011 της Βουλής των Ελλήνων:

Η  πρόωρη αποχώρηση των μελών των Ενόπλων Δυνάμεων έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, γεγονός που φαίνεται να έχει προβληματίσει την ­ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,  η οποία προσπάθησε να αντιμετωπίσει το φαινόμενο λαμβάνοντας διάφορα νομικά – κατασταλτικά μέτρα.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχετικά, που αφορούν στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των ενόπλων Δυνάμεων, σχετικά με το συνταξιοδοτικό και την υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία τους, υπάρχουν όροι που καθιστούν απαγορευτική την αποστρατεία τους στα 25 χρόνια.

Είναι επιστημονικά και ορθολογικά αποδεκτό ότι, οι συνθήκες διαβίωσης – εργασίας (π.χ. ωράριο, χώροι, μετακινήσεις) και οικογενειακοί λόγοι (π.χ. εργασία συζύγων, συχνή αλλαγή κατοικιών, δυσπροσαρμοστικότητα των παιδιών σε κάθε νέο περιβάλλον, με επίδραση στην ομαλή ψυχική και μαθησιακή ανάπτυξή τους, κλπ) επηρεάζουν την απόφαση κάποιου να παραμείνει στην ενεργό υπηρεσία.

Ερωτάται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας:

1.            Έχει αναπτυχθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή από άλλο φορέα (π.χ. Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων (ΙΑΑ), Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) κάποια αξιοποίηση στατιστική μέθοδος για τις/τους συζύγους των στρατιωτικών που να καταγράφει τυχόν ανεπάρκειες των κλασικών εργασιακών στατιστικών μεθόδων, οι οποίες μπορεί να . μη λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο των εργασιακών συνθηκών των συζύγων, στην επιθυμία αποχώρησης, των στρατιωτικών, Έχουν αναπτυχθεί αξιόπιστες μετρήσεις των συνθηκών της αγοράς εργασίας και έχουν εφαρμοστεί σε κατάλληλο δείγμα που να επιτρέπει τη γενίκευση σε όλο τον πληθυσμό των συζύγων των  στρατιωτικών;

2.            Έχει απασχολήσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το θέμα της επιβίωσης των οικογενειών των στρατιωτικών και αν ναι ποιες ενέργειες έχουν γίνει ώστε να αυξηθεί η δυνατότητα των συζύγων των στρατιωτικών να εργάζονται για να συνεισφέρουν στο οικογενειακό εισόδημα;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μαργαρίτης Τζίμας

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Κάντε ένα σχόλιο