Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3883/2010 η κατανομή των θέσεων που μπορούν να καλυφθούν με μετάταξη καθορίζεται από το Ανώτατο κατά κλάδο Συμβούλιο (ΑΣΣ, ΑΝΣ, ΑΑΣ) με απόφαση που εκδίδεται μέχρι 31 Μαΐου έκαστου έτους. Οι επιθυμούντες να μεταταγούν  υποβάλλουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους σχετική αίτηση προς τη Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετούν.

Μέχρι σήμερα έχουν περιέλθει στην αρμόδια Διεύθυνση του ΓΕΣ τρεις αιτήσεις Μονίμων Υπαξιωματικών για μετάταξη στο Σώμα των Αξιωματικών. Στα ΓΕΝ και ΓΕΑ δεν έχουν υποβληθεί ακόμη αντίστοιχες αιτήσεις για το έτος 2011.

Αυτά δηλώνει το ΥΠΕΘΑ στην Ερώτηση 11337/16-02-2011 της Βουλής των Ελλήνων

Συνεχίζει να παραμένει ανενεργό το δικαίωμα των Μονίμων Υπαξιωματικών ή Ανθυπασπιστών, προερχόμενων από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, να μετατάσσονται σε ειδικότητα προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγών και αντίστοιχων του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο δεν έχει κατανείμει μέχρι σήμερα καμία Νομοθετική Οργανική θέση (ΝΟΘ) Αξιωματικών βαθμού κατωτέρων για μετάταξη Μόνιμων Υπαξιωματικών και Ανθυπασπιστών, αποφοίτων ΑΣΣΥ.

Κατόπιν τούτου ερωτάται ο κ. Υπουργός:

–  Γιατί δεν έχει ακόμη κατανείμει για το 2011 θέσεις για μετάταξη  Μονίμων Υπαξιωματικών και Ανθυπασπιστών;

– Έχουν υποβληθεί αιτήσεις ενόψει και των προσεχών αποστρατεύσεων στις ανάλογες ειδικότητες; Εάν ναι, πόσες είναι αυτές;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Νικολόπουλος

Κάντε ένα σχόλιο