Γραφεία Ερευνών Ηχογράφηση ΣυνομιλιώνΤο Κέντρο Ελέγχου Όπλων δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα υπηρεσιών ασφαλείας αξιολογώντας τις διάφορες εταιρίες που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες. Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής εντοπίστηκαν διαφημίσεις εταιριών ερευνών που προβάλλουν τις ικανότητες τους να παρακολουθούν και να καταγράφουν συνομιλίες πολιτών (όχι απαραίτητα τηλεφωνική αλλά πάσης φύσεως) και να φωτογραφίζουν η να βιντεοσκοπούν τις δραστηριότητες τους. Το EKEO ενημερώνει τους πολίτες ότι όχι μόνο η δραστηριότητα αυτή είναι παράνομη (κακούργημα) αλλά εξίσου κακουργηματική πράξη είναι η χρήση αυτών των υλικών (ηχογραφήσεων, φωτογραφιών κλπ) από τους πολίτες. Κατά συνέπεια συνιστούμε στους πολίτες να αποφεύγουν τα γραφεία ερευνών που διαφημίζουν τις δραστηριότητες αυτές. Ειδικότερα σύμφωνα με το νόμο 3874/2008 ισχύουν τα εξής:

«Όποιος αθέμιτα παγιδεύει ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παρεμβαίνει σε συσκευή, σύνδεση ή δίκτυο παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας ή σε σύστημα υλικού ή λογισμικού, που χρησιμοποιείται για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών, με σκοπό ο ίδιος ή άλλος να πληροφορηθεί ή να αποτυπώσει σε υλικό φορέα το περιεχόμενο τηλεφωνικής συνδιάλεξης μεταξύ τρίτων ή τα στοιχεία της θέσης και κίνησης της εν λόγω επικοινωνίας, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται η πράξη του προηγούμενου εδαφίου και όταν ο δράστης αποτυπώσει σε υλικό φορέα το περιεχόμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του με άλλον χωρίς τη ρητή συναίνεση του τελευταίου.

Όποιος αθέμιτα παρακολουθεί με ειδικά τεχνικά μέσα ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα προφορική συνομιλία μεταξύ τρίτων ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα μη δημόσια πράξη άλλου, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται η πράξη του προηγούμενου εδαφίου και όταν ο δράστης αποτυπώσει σε υλικό φορέα το περιεχόμενο της συνομιλίας του με άλλον χωρίς τη ρητή συναίνεση του τελευταίου.»

Κάντε ένα σχόλιο