Κώστας Σπηλιόπουλος Δίαυλος ΕπικοινωνίαςΜε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Πάνου Μπεγλίτη δημιουργήθηκε απευθείας δίαυλος επικοινωνίας του Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού με το ΣΓ ΥΕΘΑ και ΠΓ ΥΦΕΘΑ αντίστοιχα.

Η διαδικασία καθιερώθηκε προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανοιχτή, δημοκρατική διαβούλευση για διάφορα θέματα που εμπίπτουν σε νομοθετικές πρωτοβουλίες με άμεση επίπτωση στις συνθήκες εργασίας, εξέλιξης και διαβίωσης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τονίζεται ότι ο δίαυλος αυτός σε καμία περίπτωση δεν υπεισέρχεται στις αρμοδιότητες των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν σχέση με το προσωπικό.

Η πρωτοβουλία θα δώσει την ευκαιρία στο προσωπικό να καταθέσει τις απόψεις του για ζητήματα καθημερινότητας που το απασχολούν και έως σήμερα δεν έτυχαν λύσης. Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι από την παρούσα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ελήφθη σειρά μέτρων που έτυχαν θετικής αποδοχής από τα στελέχη, όπως:

Η απαλλαγή ύστερα από την εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών

Ευεργετικά μέτρα για γονείς μονογονεϊκών οικογενειών και στρατιωτικούς που είναι προστάτες ΑμΕΑ

Άδεια ανατροφής τέκνου και σε άρρεν προσωπικό

Καθιέρωση ανώτατου ορίου υπηρεσιών ανά μήνα

Επισημαίνεται ότι ο δίαυλος αυτός θα διευρυνθεί περαιτέρω στα πλαίσια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ούτως ώστε τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να συμμετέχουν σε ανοικτή διαβούλευση που θα καθιερωθεί για νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.