Σχολή Ευελπίδων Ανορθόδοξος ΠόλεμοςΑπό τις 29 Αυγ έως τις 09 Σεπ 11, οι Ευέλπιδες της ΙΙας Τάξης εκπαιδεύτηκαν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ) στη Ρεντίνα, σε αντικείμενα τακτικής και τεχνικής καταδρομών, ορεινού αγώνα, επιβίωσης, εκρηκτικών και βολών. Κατά την παραμονή τους στο ΚΕΑΠ πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ηρώο Λαχανά και στο Οχυρό Ρούπελ. Αξίζει να δούμε μερικά στοιχεία για το Κέντρο όπως δίνονται από το ΓΕΣ:

1. Ιστορικά στοιχεία

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθοδόξου Πολέμου (ΚΕΑΠ) είναι Μονάδα των Ειδικών Δυνάμεων υπαγόμενη απ΄ ευθείας στη Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1965. Το Στρατόπεδο συγκροτήθηκε στη Ρεντίνα Χαλκιδικής το Νοέμβριο του 1965 από το διατεθέν Κέντρο Εκπαιδεύσεως Καταδρομών του Γ΄ΣΣ (ΚΕΚ/Γ΄ ΣΣ) και φέρει το όνομα του Αντιστρατήγου Γεωργίου Κατσάνη, ο οποίος, Διοικητής Μονάδας Καταδρομών, έπεσε μαχόμενος κατά την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974.

2. Αποστολή

α. Η εκπαίδευση στις Καταδρομικές Επιχειρήσεις και στον Ανορθόδοξο Πόλεμο των:

(1) Αποφοιτούντων από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Ανθλγών Πεζικού , των Μονίμων Υπαξιωματικών (ΠΖ) της ΣΜΥ όπως και Μονίμων Αξκών και Υπαξκών Ετέρων όπλων και Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

(2) Μονίμων Αξκών, ΔΕΑ, Μονίμων Υπαξκών και ΕΜΘ και ΕΠΟΠ που επιλέγονται για τις Ειδικές Δυνάμεις.

(3) Προσωπικού από ξένες χώρες

(4) Προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας (ΕΛΑΣ – ΛΣ – ΠΣ).

β. Η εκπαίδευση σε αντικείμενα Περιπόλων Αναγνωρίσεως Μακράς Ακτίνας, Αποδράσεως και Διαφυγής, Ελευθέρων σκοπευτών, Καταστροφών, Αντίστασης στην ανάκριση στελεχών των Ειδικών Δυνάμεων, Αξκών Ετέρων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και ξένων χωρών.

γ. Η εκπαίδευση ανδρών των Σωμάτων Ασφαλείας και Λιμενικού σε ειδικά αντικείμενα Καταδρομών

3. Εκπαίδευση

Στο ΚΕΑΠ λειτουργούν τα παρακάτω Σχολεία:

(1) Σχολείο Καταδρομών

(α) Εκπαιδεύει Μόνιμους Αξιωματικούς, Μον. Υπαξιωματικούς, νέο-τοποθετημένους στις Ειδικές Δυνάμεις και Μόνιμα Στελέχη άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και ξένων Χωρών.

(β) Αποστολή του Σχολείου είναι να:

1/ Αναπτύξει την σωματική και ψυχική αντοχή των στελεχών στα ανώτερα δυνατά επίπεδα και σε βαθμό που να μπορούν να υπερνικούν και τις πιο αντίξοες συνθήκες στο πεδίο της μάχης, λαμβάνοντας γρήγορες, ορθές και αμέσως εκτελεστές αποφάσεις.

2/ Καταστήσει τα στελέχη των Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων ικανά στο να διοικούν τμήματα κατά τις Ειδικές Επχσεις και τον Ανταρτοπόλεμο.

(γ) Τα αντικείμενα που διδάσκονται στο σχολείο αφορούν στη:

1/ Σωματική αγωγή

2/ Διέλευση στίβων εμποδίων, μάχης κλπ

3/ Τοπογραφία

4/ Πληροφορίες

5/ Καταστροφές – Ναρκοπόλεμο

6/ Ορεινό Αγώνα

7/ Διάβαση κωλυμάτων

8/ Τακτική Καταδρομών

9/ Επιβίωση – Διαφυγή

10/ Υγιεινή – Α΄ Βοήθειες

11/ Ασκήσεις ΚΔ – ΤΑΑΣ – ΤΑΜΣ

12/ Αντίσταση στην ανάκριση

(2) Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Καταδρομών (ΣΒΕΚ)

(3) Σχολείο Στελεχών Όπλων και Ετέρων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΣΟΕΚ), για Αξκούς της ΣΣΕ (Ανθλγοί) και Μ.Υπαξκούς της ΣΜΥ (Μ.Λχίες)

(4) Σχολείο Αποδράσεως – Διαφυγής (ΣΑΔΕΕΔ)

(5) Σχολείο Εκπαίδευσης Επιστράτων

(6) Σχολείο Ελευθέρων Σκοπευτών (ΣΒΕΕΣΕΑ)

(7) Σχολείο Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Οπλιτών Ειδικών Δυνάμεων (ΣΠΕΕΠΟΠΕΔ). Πλέον διεξάγεται στους κατά τόπους σχηματισμούς.

(8) Σχολείο Βολών Μάχης Ταχείας Αντίδρασης (ΣΒΜΤΑ)

(9) Σχολείο Αναγνωρίσεων Φίλιων – Εχθρού

(10) Σχολείο Σχεδιάσεως Περιπόλων

(11) Προκεχωρημένο Σχολείο Καταστροφών

(12) Εκπαίδευση ΕΛ.ΑΣ

4. Εγκαταστάσεις -Εκπαιδευτικές Εγκαταστάσεις:

Το Κέντρο διαθέτει τις τις απαραίτητες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις για να φέρει σε πέρας την αποστολή του. Συγκεκριμένα διαθέτει:

(1) Στίβο Ενδυναμώσεως

(2) Στίβο Εμποδίων Αυτοπεποιθήσεως

(3) Πύργος εκπσεως αναρριχήσεων – καταρριχήσεων – διαδρομές τεχνικής αναρρίχησης.

(4) Στίβο Ημερησίας Εκγυμνάσεως

(5) Στίβο Καταδρομών των 19 εμποδίων

(6) Πλήρη Στίβο Επιβιώσεως

(7) Πεδίο Βολής

(8) Τρεις (3) Αίθουσες Διδασκαλίας εκ των οποίων η μία (1) με αμμοδόχο.

(9) Κτήριο εκπαίδευσης στον αγώνα σε αστικό περιβάλλον.

(10) Γήπεδο Ποδοσφαίρου και Αίθουσα Γυμναστηρίου

Κάντε ένα σχόλιο