καταστροφή πυρομαχικών εξουδετέρωση πυρομαχικών εκρηκτικάΌπως προκύπτει από τα στοιχεία της Βουλής υπάρχουν τεράστιες ποσότητες εκρηκτικών σε ολόκληρη σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας που πρέπει να καταστραφούν (είτε αυτοτελή εκρηκτικά, πυρομαχικά και διάφορες εκρηκτικές ύλες). Η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει με αυστηρά ελεγχόμενο τρόπο και το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει συνεχής επιτήρηση όχι μόνο της επικινδυνότητας αλλά και των σχετικών συμβάσεων. Νέα στοιχεία προέκυψαν πρόσφατα στη Βουλή όπως διαβάζουμε παρακάτω. Ο κ. Ιωάννης Κοραντής δηλώνει ότι σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, εδώ και δύο χρόνια 35 κοντεϊνερ που περιέχουν πυρομαχικά έχουν αποθηκευτεί στις εγκαταστάσεις των ΕΑΣ στο Λαύριο. Είναι άγνωστο το είδος των υποθηκευμένων πυρομαχικών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε προ ημερών σύσκεψη στο ΥΕΘΑ με συμμετοχή αμφοτέρων των ερωτώμενων Υπουργείων, επί του ανωτέρω θέματος, χωρίς να έχουν γνωσθεί τα αποτελέσματα της. Ρωτάει λοιπόν τον ΥΕΘΑ
1. Αληθεύουν οι ανωτέρω πληροφορίες;
2. Σε καταφατική περίπτωση τι προέκυψε από την ανωτέρω σύσκεψη; διευκρινίσθηκε το περιεχόμενο των κοντεϊνερς; περί ποιών πυρομαχικών πρόκειται, σε ποιόν ανήκουν και υπό ποιών τον έλεγχο τελούν;
3. Ποιο είναι το ιστορικό της υπόθεσης;
4. Ποιες αποφάσεις ελήφθησαν;
5. Εγγυώνται ότι το περιεχόμενο των ανωτέρω κοντεϊνερς και η μέχρι τούδε φύλαξη τους δεν μπορεί να οδηγήσει σε επανάληψη της τραγωδίας στη ναυτική βάση στο Μαρί της Κύπρου;
Σε απάντησή του ο ΥΕΘΑ δηλώνει
1. Στις 22-06-2003 κατασχέθηκαν 680.000kg εκρηκτικών υλών που βρέθηκαν επί του πλοίου ΒALTIC SΚΥ και με απόφαση του τότε Υπουργού Εμπορικής Ναυπλίας (ΥΕΝ) ανετέθη στην συγχωνευθείσα εταιρεία ΠΥΡΚΑΛ το έργο μεταφοράς και φύλαξης των ως άνω κατασχεθέντων εκρηκτικών υλών.

Για το λόγο αυτό την 12/11/2003 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (νυν Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) και της ΑΕΕΠ-Κ (ΠΥΡΚΑΛ), με την οποία η ΠΥΡΚΑΛ ανέλαβε τη μεταφορά, αποθήκευση και φύλαξη, των προαναφερόμενων εκρηκτικών στις αποθήκες της στα Δερβενοχωρια, στο Λαύριο και στο Βόλο, έναντι συμφωνηθέντος τιμήματος 197.681€.

Με την υπ’ αριθμ 2633/15-12-2004, απόφαση του Τριμελούς Πλημ/κείου Μεσολογγίου διατάχθηκε η δήμευση των κατασχεθέντων εκρηκτικών υλών που βρέθηκαν στο πλοίο BALTIC SΚΥ.

Εν συνεχεία, στις 23-06-2006 και στις 14-2-2008 τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα με έγγραφά τους προς το ΥΕΝ, κοινοποίησαν αντίγραφο των αποφάσεων του Τριμελούς Πλημ/κείου Μεσολογγίου με τις οποίες διατάσσεται η καταστροφή των κατασχεθέντων εκρηκτικών και τους ζητά να παραλάβουν τα εκρηκτικά από τις αποθήκες μας και να τα καταστρέφουν με έξοδά τους

Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Μεσολλογίου, με την υπ’ αρ 1220/2009 απόφασή της, συμπλήρωσε τις προηγούμενες αποφάσεις της, ως προς το μέρος που αφορά την καταστροφή των κατασχεθέντων πειστηρίων, πλην της ποσότητας 40.000 μέτρων θρυαλλίδας ακαριαίας, που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στα Δερβενοχώρια, για την οποία έκρινε ότι είναι δυνατή η εκποίηση.

2. Οι ως άνω κατασχεθείσες ποσότητες που βρέθηκαν επί του πλοίου BALTIC SΚΥ είναι εκρηκτικά πολιτικού τύπου και όχι πυρομαχικά.

3. Τέλος τα εκρηκτικά που βρίσκονται στο Λαύριο, στα Δερβενοχώρια και στο Βόλο είναι αποθηκευμένα σε κλειστούς στεγασμένους χώρους της εταιρείας και οι συνθήκες ασφαλείας είναι ανάλογες με εκείνες που τηρούνται γιο τα παραγόμενα από την εταιρεία εκρηκτικά.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.