Σχολή Ευελπίδων (Παρέλαση)Προκηρύχθηκε ένας αριθμός θέσεων συμβασιούχων Λεκτόρων ΠΔ 407 στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Οι προθεσμίες καθώς και τα απαραίτητα προσόντα αναγράφονται όλα στην προκήρυξη που ακολουθεί:

Download (, Unknown)

Κάντε ένα σχόλιο