Φραγκούλης Φράγκος Αρχηγός ΓΕΣ Τάγμα ΔιαβιβάσεωνΤην Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011, ο Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος κ. Φραγκούλης Φράγκος επέδωσε την Πλακέτα του Γενικού Επιτελείου Στρατού στον Διοικητή του 487 Τάγματος Διαβιβάσεων, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα. Με την απονομή αυτή, στο πρόσωπο του Διοικητή της Μονάδας ο κύριος Αρχηγός επιβράβευσε το προσωπικό της, διότι σε ελάχιστο χρόνο και με το μικρότερο δυνατό κόστος (αγορά μόνο του απαραίτητου εξοπλισμού) ολοκλήρωσαν την εγκατάσταση πλήρους καλωδίωσης και εκσυγχρόνισαν την Αίθουσα Διαχείρισης – Ελέγχου Δικτύων και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Κέντρου Επικοινωνιών του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το Κέντρο Επικοινωνιών απέκτησε μεγαλύτερη ταχύτητα λειτουργίας, διαλειτουργικότητα σε όλα τα συστήματα, αύξησε την επιβιωσιμότητα, την αυτονομία και την ευελιξία του. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι έχει καλύψει πλήρως την δυνατότητα ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών για την επόμενη δεκαετία χωρίς την ανάγκη τροποποιήσεων ή την δαπάνη επιπλέον ποσών.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.