Στρατιωτική Θητεία ΚΕΝ Κέντρα Εκπαίδευσης ΝεοσυλλέκτωνΌσοι καλούνται για τη Στρατιωτική Θητεία τους στην Ελλάδα θα παραμείνουν ως νεοσύλλεκτοι στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων (ΚΕΝ) περίπου 40 ημέρες, για την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευση. Μπορεί όμως η παραμονή τους να παραταθεί και περαιτέρω ανάλογα με το Όπλο ή Σώμα που θα παρουσιαστεί ο στρατιώτης και την ειδικότητα που θα λάβει. Μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης και της τυχόν εκπαίδευσης ειδικότητας ο νεοσύλλεκτος θα τοποθετηθεί σε μονάδα. Ασφαλώς όμως οι Έλληνες στρατιώτες θα είναι περίεργοι σχετικά με τα Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων (ΚΕΝ) στις ΗΠΑ. Δείτε λοιπόν το πολύ κατατοπιστικό βίντεο που περιγράφει όλες τις φάσεις της ένταξης τους στον Αμερικανικό Στρατό (Εθνοφυλακή)
YouTube Preview Image

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.