Σχολές Ενόπλων Δυνάμεων, ΑΣΕΙ, ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙΜετά τις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές όλοι οι μόνιμοι αξιωματικοί υποχρεούνται να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά μαθήματα σε διάφορες στρατιωτικές σχολές. Για παράδειγμα αν δεν φοιτήσει ένας αξιωματικός στην Ανωτάτη Σχολή Πολέμου απαγορεύεται να γίνει Ανώτατος Αξιωματικός στις κρίσεις. Οι σχολές αυτές αποτελούν επιμορφωτικά σχολεία στα οποία οι αξιωματικοί όλων των όπλων και των ειδικοτήτων εκπαιδεύονται είτε σε επιτελικά θέματα είτε σε θέματα που αφορούν το όπλο και την ειδικότητά τους. Διαβάστε λεπτομέρειες που αφορούν τη φοίτηση στις σχολές αυτές.

Download (, Unknown)

Κάντε ένα σχόλιο