Ελληνική Ιθαγένεια Στρατιωτικές ΣχολέςΣτην πρόσκληση της Στρατιωτικής Σχόλης Ευελπίδων (ΣΣΕ), που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Σχόλης, και απευθύνεται στους επιτυχόντες σπουδαστές (ακαδ. Έτους 2011-2012) και τους πληροφορεί για θέματα κατάταξης τους, αναφέρεται ως απαραίτητο πιστοποιητικό στην ενότητα «Δικαιολογητικά Κατάταξης», που αφορά συγκεκριμένα «τους Καταγόμενους από την αλλοδαπή που ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ την Ελληνική Ιθαγένεια»:

«Βεβαίωση της ελληνικής προξενικής αρχής της χώρας προελεύσεως των με την οποία θα βεβαιούται ότι έχουν εκκινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την παραίτηση τους από την ιθαγένεια της χώρας αυτής.

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής θα πρέπει εντός τριών (3) μηνών από την κατάταξη τους στην Σχολή να έχουν παραιτηθεί της υπηκοότητας της χώρας από την οποία προέρχονται. Η παραίτηση των επιτυχόντων από την ιθαγένεια της χώρας προελεύσεως των θα βεβαιούται με την προσκόμιση επίσημου κυβερνητικού έγγραφου τις χώρας αυτής (ενν. της Χώρας προελεύσεως), θεωρημένου από την Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας προελεύσεως, από το οποίο θα προκύπτει η παραίτηση».
Αυτά δηλώνουν στη ΒτΕ οι Βουλευτές Αθανάσιος Πλεύρης και Άδωνις Γεωργιάδης και ρωτάνε τον ΥΕΘΑ

Α) Ποια είναι η νομική βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η συγκεκριμένη παράγραφος της πρόσκλησης της ΣΣΕ;

Β) Πόσοι επιτυχόντες στην ΣΣΕ αλλά και στις υπόλοιπες Στρατιωτικές Σχόλες κατατάχτηκαν για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, ανήκουν στην ανωτέρω κατηγορία;

Γ) Πόσοι επιτυχόντες στις Στρατιωτικές Σχολές (ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ) για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 είναι μη Έλληνες στο γένος, αλλά έχουν την ελληνική ιθαγένεια;

Δ) Πόσοι σπουδαστές στις Στρατιωτικές Σχόλες που φοιτούν σήμερα (και έχουν εισαχθεί με το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων) είναι μη Έλληνες το γένος;

Σε απάντηση τους το ΥΠΕΘΑ δηλώνει
Σχετικά με το πρώτο ερώτημα, ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.3284/2004 ΦΕΚ Α΄217/2004). Σημειώνεται εν προκειμένω ότι, δεδομένης της πληθώρας απόψεων ως προς το θέμα της πολυιθαγένειας, όπως αυτές έχουν εκφραστεί στη διεθνή βιβλιογραφία, το θέμα μελετάται και οι όποιες απαραίτητες αναθεωρήσεις θα ενταχθούν στην αντίστοιχη προκήρυξη του επομένου έτους.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημα σημειώνεται ότι από τα έως τώρα αποτελέσματα της διαδικασίας συλλογής και ελέγχου των δικαιολογητικών –η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη– υφίστανται δύο (2) εισακτέοι κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-12 ομογενείς αλλοδαποί που δεν έχουν την Ελληνική ιθαγένεια (την οποία και θα αποκτήσουν σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 4 του ν.3284/2004), ένας (1) στη Σχολή Ικάρων (ΣΙ) και ένας (1) στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) αντίστοιχα.

Αναφορικά με το τρίτο και τέταρτο ερώτημα επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί το γένος των υποψηφίων και κατ’ επέκταση των σπουδαστών καθόσον από τα απαιτούμενα από την ΕΔΥΕΘΑ της προκήρυξης δικαιολογητικά δεν προκύπτει βεβαιωτικό στοιχείο σχετικά με αυτό, παρά μόνο η ελληνική ιθαγένεια.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.