Ανδρέας Δημητρίου ΚοσμήτοραςΤην περίοδο που Διοικητής της Σχολής Ευελπίδων ήταν ο Υποστράτηγος Σταύρος Κουτρής διαπράχθηκε μια αδικία κατά του τότε Καθηγητή ΣΣΕ Δρ. Ανδρέα Δημητρίου (αριστερά στη φωτό). Ειδικότερα ένας Καθηγητής ΣΣΕ (συνταξιούχος πλέον) προσπάθησε και πέτυχε να ακυρώσει την εκλογή του Καθηγητή Ανδρέα Δημητρίου σε θέση Κοσμήτορα ΣΣΕ. Όμως έστω και αργά ο Κοσμήτορας της ΣΣΕ δικαιώθηκε αφού με απόφαση του, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Κων/νος Σπηλιώπουλος ανακάλεσε την απόφαση του τότε ΥΦΕΘΑ κ. Κων/νου Τασούλα του 2009, που αφορούσε στην ακύρωση της εκλογής του Καθ. Ανδρέα Δημητρίου ως Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων (ΠΑΘ) της ΣΣΕ, λόγω ευθείας αντίθεσης της με το άρθρο 5, του ν. 3187/2003, όπως ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης ανάκλησης.
Με την έκδοση της ανακλητικής πράξης, η ανακληθείσα απόφαση θεωρείται ως μηδέποτε υπάρξασα, κατά πάγια νομολογία του ΣτΕ (ΣτΕ 934/91). Συνεπώς, μετά την έκδοση της ανακλητικής πράξης η ανακληθείσα απόφαση θεωρείται ότι δεν υπήρξε ποτέ, διότι τα αποτελέσματα της ανακλητικής ανατρέχουν στο χρόνο έκδοσης της ανακαλούμενης με σκοπό την αποκατάσταση της κατάστασης, όπως η νομολογία ορίζει. Ειδικότερα, στην προκειμένη περίπτωση αφορά στην αποκατάσταση της νομικής κατάστασης του θιγόμενου συναδέλφου όπως θα ήταν χωρίς να έχει μεσολαβήσει η ανακληθείσα απόφαση του ΥΦΕΘΑ του έτους 2009.

Με τα νέα αυτά δεδομένα, η σημερινή Κοσμήτορας της ΣΣΕ Καθηγήτρια κ. Άννα-Μαρία Βιδάλη προσκαλεί όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης ΣΣΕ σε έκτακτη συνέλευση, την Τρίτη 29 Νοεμβρίου, ώρα 12:30, στην αίθουσα ενημερώσεως της Σχολής, προκειμένου να υποβάλει ενώπιον της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης την παραίτηση της, μετά την ανάκληση της απόφασης του πρώην ΥΦΕΘΑ (η οποία μας οδηγεί στη νομική κατάσταση που υπήρχε αμέσως μετά την εκλογή του Καθ. Α. Δημητρίου στη θέση του ΠΑΘ το 2009 και πριν τη δική της αντίστοιχη εκλογή). Τούτο επιβάλλεται, αφενός μεν, επειδή η σημερινή Κοσμήτορας θεωρεί ότι αυτό επιτάσσει η ευταξία και ο σεβασμός προς τη δημοκρατική και θεσμική νομιμότητα, αφετέρου δε, επειδή είναι απαραίτητο, η ανάληψη των καθηκόντων του Κοσμήτορα από τον Καθ. Α. Δημητρίου για το υπόλοιπο της θητείας, δηλαδή, μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου του 2012, να γίνει ενώπιον της ΑΣ, η οποία είναι αρμόδια να αποφασίζει, τελικά, επί των θεμάτων εκλογής των αιρετών οργάνων της ΣΣΕ, κατά το άρθρο 88, παρ. 13, του ν. 3883/2010, που τροποποίησε το άρθρο 5 του ν. 3187/2003.

Ο Διευθυντής του EKEO Αν.Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής ΣΣΕ Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος θεωρεί ότι η θητεία της Καθηγήτριας Άννας-Μαρίας Βιδάλη υπήρξε εξαιρετικά επιτυχής και εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για την τεράστια συμβολή της στα θέματα που αφορούσαν την ακαδημαϊκή εκπαίδευση στη ΣΣΕ. Η δίκαιη ανάληψη της Κοσμητείας από τον αγαπητό φίλο και σεβαστό Καθηγητή Δρ. Ανδρέα Δημητρίου αποτελεί συνέχεια στην ακαδημαϊκής αναβάθμιση της ΣΣΕ και την χαιρετίζουμε με τις καλύτερες ευχές του Κέντρου Ελέγχου Όπλων.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.