ΚΥΣΕΑ Αντιστράτηγοι Αντιπτέραρχοι ΑντιναύαρχοιΑπό το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώνεται ότι το ΚΥΣΕΑ, με την υπ’ αριθμό 1/Σ.10/3-11-2011 απόφασή του, προέβη στην τοποθέτηση των Αντιστρατήγων – Αντιναυάρχων – Αντιπτεράρχων – Υποστρατήγων – Υποναυάρχων και Υποπτεράρχων, όπως παρακάτω:

α. ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

(1) Τον Αντιστράτηγο Γκίνη Κωνσταντίνο, Διοικητή 1ης Στρατιάς και Γενικό Επιθεωρητή Στρατού.

(2) Τον Αντιστράτηγο Σοφιανίδη Γεώργιο, ως Διοικητή ΑΣΔΕΝ.

(3) Τον Αντιστράτηγο Κουτρουμπέλη Αθανάσιο, ως Β’ Υπαρχηγό ΓΕΣ.

(4) Τον Αντιστράτηγο Μπασιακούλη Γεώργιο, ως Διοικητή Γ΄ΣΣ / NDC – GR

(5) Τον Αντιστράτηγο Τσέλιο Αθανάσιο, ως Διοικητή Δ’ ΣΣ.

(6) Τον Αντιστράτηγο Τόπη Κωνσταντίνο, ως Διοικητή Β΄ ΣΣ.

(7) Τον Υποστράτηγο Τελλίδη Βασίλειο, ως Α’ Υπαρχηγό ΓΕΣ.

(8) Τον Υποστράτηγο Στυλιανόπουλο Αθανάσιο, ως Διοικητή ΑΣΔΥΣ.

(9) Τον Υποστράτηγο Σπυρόπουλο Γεώργιο, ως Διοικητή ΣΕΘΑ.

β. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

(1) Τον Αντιναύαρχο (Μ) Ελληνιάδη Παναγιώτη, ως Διοικητή ΔΔΜΝ.

(2) Τον Υποναύαρχο Μαζαράκη – Αινιάν Κωνσταντίνο, ως Αρχηγό Στόλου.

(3) Τον Υποναύαρχο Αποστολάκη Ευάγγελο, ως Επιτελάρχη ΓΕΕΘΑ.

γ. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

(1) Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Κρεβάικα Φώτιο, ως Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας και Διοικητή CAOC – 7 (COMBINED AIR OPERATION CENTER).

(2) Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Τουρνά Ευάγγελο, ως Υπαρχηγό ΓΕΕΘΑ.

(3) Τον Υποπτέραρχο (Ι) Πριόνα Κωνσταντίνο, ως Διοικητή Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ).

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.