Κώστας ΧρυσόγονοςΣτην από 11.7.2011 επιστολή του κ. Κώστα Χ. Χρυσόγονου (καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ.) προς τη Σύνοδο Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι. σχετικά με εστίες αντισυνταγματικότητας μέσα στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ την οποία μπορεί ο αναγνώστης να αναζητήσει εδώ (inter alia) αναφέρεται ότι “Η αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ αποτελεί άλλωστε και την ειδοποιό διαφορά του κατά την έννοια του άρθρου 16 του Συντάγματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος από άλλα, ισότιμα μεν προς τα λοιπά, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του κράτους, όπου όμως δεν εφαρμόζεται η αρχή της ακαδημαϊκής ελευθερίας, όπως είναι οι παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων (ΣτΕ 3894/1996)”. Ο κ. Χρυσόγονος δεν είναι καλά καλά ενημερωμένος διότι τα ΑΣΕΙ (Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Σχολή Ικάρων) να μεν δεν έχουν αυτοδιοίκηση (αφού διοικούνται από υποστράτηγο, κλπ) πλην όμως τα μέλη ΔΕΠ χαίρουν πλήρους ακαδημαϊκής ελευθερίας. Ειδικότερα στο νόμο περί ΑΣΕΙ (ν.3187/2003) αρ.8. παρ.3 διαβάζουμε (Τα μέλη του Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. είναι δημόσιοι λειτουργοί και απολαμβάνουν λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.). Για να αντιληφθεί ο καλός συνάδελφος (μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ) κ. Χρυσόγονος πόση ακαδημαϊκή ελευθερία έχουν τα μέλη ΔΕΠ των ΑΣΕΙ (Σχολή Ευελπίδων κλπ) αρκεί να διαβάσει τις αναρτήσεις στο Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων – Διευθυντής του οποίου είναι ο Αν.Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής & Στρατιωτικών Εφαρμογών Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος. Το EKEO ασκεί αυστηρή κριτική όχι μόνο στη Διοίκηση της ΣΣΕ αλλά και στο ίδιο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Άρα λοιπόν η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων σήμερα έχει δώσει πλήρη ακαδημαϊκή ελευθερία στα μέλη ΔΕΠ της και όταν αυτή θίγεται το EKEO αναλαμβάνει να την υπερασπιστεί (όπως συμβαίνει με την εσφαλμένη άποψη του κ. Χρυσόγονου).

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.