Προσλήψεις Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ)Το ποσό των 150.000 Ευρώ δεσμεύθηκε για τις πληρωμές των συμβασιούχων διδασκόντων στις σχολές του ΥΠΕΘΑ (Στρατού Ξηράς). Τα χρήματα αυτά συγκεντρώθηκαν μετά από μεγάλες προσπάθειες και θυσίες στον προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ και δεν πρέπει να σπαταληθούν χωρίς να εφαρμοσθούν όλες οι κείμενες διατάξεις. Το EKEO θα εξασκήσει αυστηρό έλεγχο στις δαπάνες αυτές αφού οι στρατιωτικές σχολές του Στρατού Ξηράς αποτελούν ένα από τα σημεία έρευνας και αξιολόγησης του ιδρύματος μας. Καμία διπλοθεσία δεν θα γίνει ανεκτή και καμία αργομισθία. Κάθε παρανομία θα διαβιβάζεται κατευθείαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στον Εισαγγελέα ενώ η έρευνα του EKEO σχετικά με τις διδακτικές δαπάνες (αποδοχές) του παρελθόντος (σε βάθος εικοσαετίας) συνεχίζονται. Δεδομένου ότι η παραγραφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών του Δημοσίου προς ιδιώτες είναι είκοσι χρόνια είναι πολύ πιθανό να αναζητηθούν τεράστια ποσά που καταβλήθηκαν παρανόμως σε διδάσκοντες (μονίμους και συμβασιούχους) των πάσης φύσεως σχολών του ΥΠΕΘΑ.

Download (, Unknown)

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.