Άνεργος Επιστήμονας ΔιδάκτοραςΧιλιάδες άνεργοι διδάκτορες και ερευνητές παρακαλούν για μερικές ώρες διδασκαλίας στα ΤΕΙ και στα διάφορα ερευνητικά ιδρύματα. Εξαθλιωμένοι επιστήμονες που οι ελπίδες τους χάθηκαν και αναγκάζονται να δουλεύουν σε άσχετες εργασίες όταν βέβαια προκύψουν αυτές. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι που ενώ έχουν μια θέση πλήρους απασχόλησης ως ερευνητές σε δημόσιο ερευνητικό ίδρυμα ζητούν και μια δεύτερη αντίστοιχη θέση πλήρους απασχόλησης σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες σοκ έχει προκαλέσει το γεγονός ότι εντεταλμένος ερευνητής μεγάλου ερευνητικού ιδρύματος προσπάθησε και πέτυχε (για δεύτερη φορά!) την εκλογή του σε θέση Λέκτορα ΠΔ407 πλήρους απασχόλησης σε Ανώτατη Σχολή εκτοπίζοντας άλλους ανέργους υποψηφίους.
Σύμφωνα με το νόμο του ερευνητικού ιδρύματος του εν λόγω ερευνητή επιτρέπεται μόνο η μερική του απασχόληση του σε άλλο ΑΕΙ και αυτό μόνο μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος του.
Το ίδιο άτομο είχε και στο παρελθόν την ίδια παράλληλη διπλή δραστηριότητα (εντεταλμένος ερευνητής και πλήρους απασχόλησης Λέκτορας ΠΔ407 σε ανώτατη σχολή) χωρίς να έχει προσκομίσει την απαιτούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του ερευνητικού του ιδρύματος όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος. Φυσικά δεν θα μπορούσε ποτέ να πάρει την έγκριση αυτή εκτός και αν το Διοικητικό Συμβούλιο παρανομούσε!

Άρα η ο εν λόγω ερευνητής καλύπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος του (γεγονός που δεν θέλουμε να πιστέψουμε) η απέκρυψε το γεγονός της δεύτερης εργασίας του πλήρους απασχόλησης και πρέπει να υπάρξουν οι σχετικές πειθαρχικές ευθύνες. Σε κάθε περίπτωση το Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να διεκδικήσει τα χρήματα που έλαβε ο διπλοθεσίτης ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και βέβαια το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος του πρέπει να κινήσει τις πειθαρχικές διαδικασίες άμεσα προκειμένου να μην διαπραχθεί παράβαση καθήκοντος από μέρους τους. Αν δεν το κάνουν κανείς δεν ξέρει πότε θα κληθούν να δώσουν λόγο για την αδιαφορία τους η την κάλυψη του παραβάτη που εργάζονταν χωρίς την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε δεύτερη θέση πλήρους απασχόλησης.

Το Κέντρο Ελέγχου Όπλων θα διαβιβάσει στα εμπλεκόμενα υπουργεία και το Ελεγκτικό Συνέδριο τα πρακτικά της εκλογής αυτής διότι τίθεται μέγα θέμα ηθικής τάξης σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Φυσικά αν ο διορισμένος εντεταλμένος ερευνητής είναι τόσο αφελής ώστε να εγκαταλείψει τη μία θέση του στο δημόσιο ερευνητικό ίδρυμα όπου είναι διορισμένος εδώ και πολλά χρόνια προκειμένου να καταλάβει την θέση Λέκτορα ΠΔ407 πλήρους απασχόλησης τότε δεν θα υπάρξει πρόβλημα για το μέλλον αλλά βέβαια το παρελθόν του είναι υπό πειθαρχικό έλεγχο.

Στη σχολή όπου εργάζονταν αρμόδιος και υπεύθυνος για τον έλεγχο της παρουσίας του ήταν ο Διευθυντής του τομέα του ο οποίος προφανώς αδιαφόρησε ενώ στο ίδρυμα ερευνών όπου κατείχε οργανική θέση σύμφωνα με πληροφορίες έπρεπε “να χτυπάει κάρτα”. Τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα πρέπει να διαπιστώσουν τώρα ποιος μηχανισμός δεν δούλευε καλά του διευθυντικού ελέγχου η της “κάρτας” του ιδρύματος του. Πως δέχθηκαν οι αρμόδιοι της σχολής να υπογράψουν τη σύμβαση του αφού δεν επιτρεπόταν από το νόμο απορρίπτοντας άλλους άνεργους επιστήμονες; Τα παρουσιολόγια στη σχολή όπου δούλευε παρανόμως δίνουν απίστευτα στοιχεία για την παρουσία του καθώς και για την παρουσία άλλων αντιστοίχων συμβασιούχων που θα αποκαλυφθούν σύντομα. Συμβάσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, παρουσιολόγια κλπ είναι όλα πλέον στη διάθεση των αρχών.

Απαιτούμε όλοι οι αρμόδιοι να πράξουν τα νόμιμα και να αποτρέψουν την εξαθλίωση των νέων επιστημόνων αποτρέποντας και τιμωρώντας τους διπλοθεσίτες στην Ανώτατη Εκπαίδευση και τα Ερευνητικά Ιδρύματα.

Όλα τα ονόματα και τα στοιχεία των εμπλεκομένων φορέων είναι στη διάθεση του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.