Τηλέφωνα Στρατολογίας Στρατολογικά Γραφεία Στρατολογία, Στρατολογικά Γραφεία & τηλέφωνα Στρατολογίας:
Στις 16 Σεπ 2011 ολοκληρώθηκε η συνένωση των 57 πρώην Στρατολογικών Γραφείων σε 18 σύγχρονες Στρατολογικές Υπηρεσίες, πλήρως στελεχωμένες και εξοπλισμένες με μηχανογραφικό εξοπλισμό, υπαγόμενες σε 4 Διοικήσεις Στρατολογίας.

Η εξυπηρέτηση των πολιτών μπορεί να γίνεται πλέον και με άλλους τρόπους πέραν της αυτοπρόσωπης παρουσίας του σε κάποια Στρατολογική Υπηρεσία και συγκεκριμένα:

α. Ενεργοποιήθηκαν πλήρως τα ΚΕΠ που παρακολουθούν τον πληθυσμό των καταργούμενων ΣΓ, ώστε να καταστούν διαμεσολαβητικό όργανο μεταξύ των πολιτών και των νέων Στρατολογικών Υπηρεσιών.

β. Αναβαθμίστηκε ο δικτυακός τόπος του ΓΕΕΘΑ/ΔΣΣΝΣ (www.stratologia.gr) με τη δημιουργία νέας ιστοσελίδας, ώστε να προσφέρει φιλικότερο περιβάλλον για το χρήστη, ο οποίος με χρήση του ΑΣΜ του, μπορεί να ενημερωθεί για:

(1) τη στρατολογική του κατάσταση(αναβολή, διάρκεια αναβολής, υποχρέωση για κατάταξη, κλπ),
(2) την ημερομηνία και το Κέντρο Κατάταξής του,
(3) την κατανομή του σε Κλάδο των ΕΔ,
(4) την επιλογή του σε Όπλο – Σώμα για το ΣΞ,
(5) την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία,
(6) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε αίτημά του
(7) πληροφοριακά έντυπα για κάθε περίπτωση της στρατολογικής νομοθεσίας (προϋποθέσεις – δικαιολογητικά – προθεσμίες),
(8) τη διεύθυνση των Στρατολογικών Γραφείων και τον εντοπισμό τους μέσω ψηφιακού ηλεκτρονικού χάρτη.
(9) Έχει επίσης τη δυνατότητα:
(α) να θέτει οποιαδήποτε ερώτηση στρατολογικού περιεχομένου και να λάβει απάντηση μέσω e-mail.
(β) να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης και να επιλέξει τον τρόπο παραλαβής του (ταχυδρομικά, ΚΕΠ, Στρατολογικό Γραφείο επιλογής του)

Ακολουθούν τα τηλέφωνα της Στρατολογίας

Διευθύνσεις και Τηλέφωνα Στρατολογικών Υπηρεσιών

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.