YouTube Preview Image
Το Ιράν επιδιώκει να αποκτήσει εμπλουτισμένο ουράνιο χαμηλού εμπλουτισμού (βαθμίδας αντιδραστήρα) όπως ισχυρίζεται το ίδιο ενώ η Δύση ισχυρίζεται ότι εμπλουτίζει το ουράνιο της σε μεγάλο βαθμό (οπλικής βαθμίδας) προκειμένου να κατασκευάσει πυρηνικά εκρηκτικά. Σε κάθε περίπτωση σήμερα το Ιράν χρησιμοποιεί ως μέθοδο εμπλουτισμού την «Φυγοκέντριση Αερίου» που αναλύεται διεξοδικά στο βιβλίο του Διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων «Όπλα Εκφυλισμένου Ουρανίου και Ατυχήματα Πυρηνικών Όπλων» (το οποίο διδάχθηκε και μοιράστηκε και στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων στα πλαίσια του μαθήματος Φυσική Όπλων – χωρίς αμοιβή του συγγραφέα Δρ. Θεοδώρου Λιόλιου). Το Ιράν μοιράζει «πυρηνικούς φυγοκεντριστές» με τη μορφή μπρελόκ στους Ιρανούς (βλ LASER καταδείκτη στην αρχική εικόνα) και χλευάζει τη Δύση γράφοντος επάνω στα Αγγλικά (Πυρηνική Ενέργεια για Όλους – Πυρηνικά όπλα για κανένα). Αξίζει λοιπόν να αναφερθούμε στη μέθοδο της φυγοκέντρησης πυρηνικού αερίου (εξαφθοριούχο ουράνιο UF6).

Εμπλουτισμός Ουρανίου ΦυγοκέντρησηΠριν τον ισοτοπικό εμπλουτισμό του Ουρανίου θα πρέπει να γίνει επεξεργασία του μεταλλεύματος που θα οδηγήσει στην παραγωγή χημικών ουσιών που θα μπορέσουν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν άμεσα στην προσαύξηση της συγκέντρωσης του Ουρανίου-235 (που έχει τις ιδιότητες του πυρηνικού εκρηκτικού) . Το προϊόν της επεξεργασίας του μεταλλεύματος Ουρανίου, που όπως είπαμε είναι γνωστό ως πισσουρανίτης με χημικό τύπο U3O8 περιέχει συνήθως 60%-80% Ουράνιο και έως 40%-20% προσμίξεις. Ο πισσουρανίτης θα αποθηκευθεί σε βαρέλια των 200 λίτρων και θα οδηγηθεί στο επόμενο στάδιο της επεξεργασίας σκοπός της οποίας είναι να παραχθούν δύο βασικές χημικές ουσίες υψηλής καθαρότητας:
Εξαφθοριούχο Ουράνιο (UF6)
Τετραχλωριούχο Ουράνιο (UCl4)

Αν και η μέθοδος αυτή εγκαταλείφθηκε στη μέση του σχεδίου Manhattan μέχρι σήμερα έχει γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη και θεωρείται μία από τις ελκυστικότερες μεθόδους εμπλουτισμού ουρανίου (LEU και HEU) εξ’ αιτίας της μικρής ενεργειακής κατανάλωσης και της απλότητάς της. Μέσω της μεθόδου φυγοκέντρησης αερίου που χρησιμοποιεί σήμερα το Ιράν αέριο UF6 (εξαφθοριούχο ουράνιο) διοχετεύεται σε ένα κύλινδρο, ο οποίος βρίσκεται σε κενό, και περιστρέφεται με μεγάλες ταχύτητες με τη βοήθεια ενός κινητήρα. Εξ’ αιτίας της περιστροφής αυτής, η φυγόκεντρος δύναμη που αναπτύσσεται πάνω στα μόρια του αερίου τα αναγκάζει να συγκεντρωθούν με τη μορφή ενός λεπτού στρώματος στα τοιχώματα του κυλίνδρου και να ακολουθήσουν την ταχύτητα του τοιχώματος. Ασφαλώς τα βαρύτερα μόρια 238UF6 (που περιέχουν ουράνιο-238) θα συγκεντρωθούν πιο κοντά στα τοιχώματα από τα ελαφρύτερα 235UF6 (που περιέχουν ουράνιο-235) και έτσι επιτυγχάνεται ο ισοτοπικός διαχωρισμός.
Ασφαλώς λόγω της διαβρωτικής δράσης του UF6 θα πρέπει και στη μέθοδο αυτή όλα τα υλικά να έχουν επένδυση με ανθεκτικά στη διάβρωση υλικά. Κάθε μονάδα φυγοκέντρησης έχει μία συγκεκριμένη απόδοση που εξαρτάται κυρίως από τις διαστάσεις του περιστρεφόμενου κυλίνδρου και την ταχύτητα περιστροφής. Συνεπώς κυλινδρικοί κινητήρες μεγάλου μήκους και μεγάλης ταχύτητας περιστροφής αναμένεται να είναι ένα στοιχείο που θα επιδιώξει η επίτοκος χώρα.
Η ταχύτητα του κινητήρα είναι ένας σημαντικός περιοριστικός παράγοντας αφού έχει κάποιο όριο το οποίο επιβάλλεται κυρίως από την αντοχή του κινητήρα. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον κινητήρα είναι κράματα Αλουμινίου και Τιτανίου.

Στην εικόνα που ακολουθεί οι επιθεωρητές της επιτροπής του ΟΗΕ (UNSCOM) που μετέβη στο ΙΡΑΚ για την αξιολόγηση του πυρηνικού του προγράμματος επιδεικνύουν ένα από τα ευρήματα τους. Ο κύλινδρος της εικόνας αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα συσκευής ισοτοπικού διαχωρισμού με τη μέθοδο της φυγοκέντρησης αερίου (GCIS).

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.