Αντγος Χρήστος Μανωλάς ΣΑ/ΣΕΒΑΣΤο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ βρίσκεται στις Βρυξέλλες, στον αυτοκινητόδρομο Brussels – Zaventem (A 201) επί της λεωφόρου Leopold III. Εκεί πλέον θα βρίσκεται ο Αντιστράτηγος Χρήστος Μανωλάς αντιπροσωπεύοντας την Ελλάδα  ως ΣΑ/ΣΕΒΑΣ μετά από την απόφαση του ΚΥΣΕΑ. Ο Διευθυντής του EKEO Καθηγητής Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος έχει εκφράσει στο παρελθόν την εκτίμηση του για τον παλιό του σπουδαστή στην Ανωτάτη Σχολή Πολέμου και βέβαια η εξέλιξη του Στρατηγού Χρήστου Μανωλά είναι αναμενόμενη για όσους ξέρουν τα προσόντα του. Τα στελέχη του EKEO και της Ομάδας ΣΣΕ στο facebook εκφράζουν τα θερμά συγχαρητήρια τους για την άξια προαγωγή του. Αξίζει όμως να αναφέρουμε τις αρμοδιότητες του ως ΣΑ/ΣΕΒΑΣ που δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό.

Ο ΣΑ/ΣΕΒΑΣ της Ελλάδας :
(1) Είναι ο Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος στην Στρατιωτική Επιτροπή του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΣΑ/ΣΕΒΑΣ – MILREP) αντιπροσωπεύει τον Α/ΓΕΕΘΑ στην Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ σε μόνιμη σύνοδο [MILITARY COMMITTEE IN PERMANENT SESSION (MC/PS)].
(2) Συμμετέχει σε όλες τις συσκέψεις της ΣΕ και παρέχει σ’ αυτή και στο Διεθνές Στρατιωτικό Επιτελείο (IMS) στοιχεία, απόψεις, σχόλια και παρατηρήσεις των Εθνικών Αρχών σε ζητήματα Εθνικά και ΝΑΤΟ.
(3) Υποβάλλει στις Εθνικές Αρχές όλα τα έγγραφα της MC και του IMS με απόψεις του, τονίζοντας τα σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και μέσω αυτού διαβιβάζονται όλα τα σήματα και έγγραφα του ΓΕΕΘΑ προς τη MC και IMS.
(4) Τηρείται ενήμερος για τα θέματα που απασχολούν τους οργανισμούς και διάφορες επιτροπές που εξαρτώνται από την MC και ενημερώνει συνεχώς το ΓΕΕΘΑ.
(5) Διατηρεί στενό σύνδεσμο και συνεργασία με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο στο ΝΑΤΟ (ΜΑΒΑΣ) για θέματα Εθνικής Πολιτικής τα οποία καθορίζονται στο Εθνικό Κέντρο (ΥΠΕΞ – ΥΠΕΘΑ) και αποστέλλονται σ’ αυτούς συντονισμένες οδηγίες.
(6) Παρέχει στρατιωτικές γνώμες και πληροφορίες στον ΜΑΒΑΣ αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση του τελευταίου με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν σ’ αυτόν ή που αποστέλλει το ΓΕΕΘΑ.
(7) Οι ΣΑ/ΣΕΒΑΣ και ΜΑΒΑΣ καταβάλλουν συνεχώς προσπάθειες για πλήρη συνεργασία και άρτια αμοιβαία ενημέρωση, για την παρουσίαση των θεμάτων στρατιωτικής φύσεως στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Αμυντικής Σχεδίασης (NAC – DPC) με οδηγό πάντα την πλήρη εξυπηρέτηση του Εθνικού Συμφέροντος.
(8) Από πλευράς ειδικών αρμοδιοτήτων του ο ΣΑ/ΣΕΒΑΣ, ως ΑΕΑ Βρυξελλών, ενημερώνει, κατευθύνει και ελέγχει το τοποθετούμενο στις Βρυξέλλες προσωπικό του ΥΠΕΘΑ σε ότι αφορά τις Εθνικές Θέσεις επί των διαφόρων γενικών και ειδικών θεμάτων που χειρίζεται το παραπάνω προσωπικό, σε περιοδικές ή έκτακτες συγκεντρώσεις που λαμβάνουν χώρα κατόπιν διαταγής.
(9) Τηρεί τα προβλεπόμενα ατομικά έγγραφα του Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικού του Επιτελείου του, των Στρατιωτικών Συμβούλων του ΜΑΒΑΣ και του Στρατιωτικού προσωπικού που υπηρετεί στο IMS, στη NACMA, στη NSA (NATO STANDARDISATION AGENCY), στη NC3A.
(10) Συντάσσει εκθέσεις ικανότητας και υποβάλλει προτάσεις ηθικών αμοιβών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, (πλην των Αξκων – Υπξκων που υπηρετούν στο IMS όταν Διευθυντής του IMS είναι Έλληνας Αξκος). Για το προσωπικό που δεν υπάγεται στις άμεσες διαταγές του όπως το ΜΑΒΑΣ, IMS, NC3A, η συντασσόμενη από τον ΣΑ/ΣΕΒΑΣ έκθεση ικανότητας θα πρέπει να βασίζεται στις αντίστοιχες εκθέσεις ικανότητας που θα ζητά από το φυσικό Σύμμαχο προϊστάμενο του επιτελούς, τις οποίες και συνυποβάλλει στο αρμόδιο Γενικό Επιτελείο.
(11) Ασκεί τα ειδικά καθήκοντα υπό την ιδιότητα του Ανώτερου Έλληνα Αξιωματικού (ΑΕΑ) Πόλεως (Φρουράρχου) με πειθαρχική δικαιοδοσία επί όλων των Ελλήνων Στρατιωτικών που υπηρετούν κάτω από τις άμεσες διαταγές του και των στρατιωτικών του κλάδου του που υπηρετούν ή βρίσκονται για εκτέλεση υπηρεσίας στην περιοχή του. Παραπτώματα ή παραλείψεις Στρατιωτικών άλλου κλάδου, εφόσον αυτοί δε βρίσκονται κάτω από τις άμεσες διαταγές του, αναφέρονται για διοικητικό έλεγχο στο Γενικό Επιτελείο του οικείου Κλάδου.

 

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.