ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΔ (2η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΑΓΕ)

Ανακοινώνεται ότι, στη Δεύτερη Σύγκληση του ΣΑΓΕ της  25 Ιουλίου 2012, το Συμβούλιο έκρινε:

1. Στο Στρατό Ξηράς
α. Προήγαγε στο βαθμό του Αντιστρατήγου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Υποστράτηγο Ταμουρίδη Νικόλαο

(2) Υποστράτηγο Μανωλά Χρήστο

(3) Υποστράτηγο Τελλίδη Βασίλειο
β. Έκρινε  ‘’Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του’’ τον Υποστράτηγο (ΤΘ) Αναγνωστόπουλο Θεμιστοκλή τον οποίο προήγαγε στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό και του απένειμε τον τίτλο Επιτίμου της θέσης που υπηρετούσε.
2. Στο Πολεμικό Ναυτικό
Προήγαγε στο βαθμό του Αντιναυάρχου για πλήρωση κενών θέσεων τους :

 

(1) Υποναύαρχο Μαζαράκη – Αινιάν Κωνσταντίνο

(2) Υποναύαρχο Αποστολάκη Ευάγγελο

 

3. Στην Πολεμική Αεροπορία

Προήγαγε στο βαθμό του Αντιπτεράρχου για πλήρωση κενής θέσεως τον Υποπτέραρχο (Ι) Βαΐτση Χρήστο.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.