ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΔ 2012-13

Tο Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), στη συνεδρίαση της 25 Ιουλίου 2012, διενήργησε τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2012-13.

Στην Πρώτη Σύγκληση του ΣΑΓΕ το Συμβούλιο έκρινε:

1. Στο Στρατό Ξηράς “Διατηρητέους” τους:

α. Αντιστράτηγο Σοφιανίδη Γεώργιο

β. Αντιστράτηγο Κουτρουμπέλη Αθανάσιο

γ. Αντιστράτηγο Μπασιακούλη Γεώργιο

δ. Αντιστράτηγο Τσέλιο Αθανάσιο

ε. Αντιστράτηγο Τόπη Κωνσταντίνο

2. Στο Πολεμικό Ναυτικό “Διατηρητέους” τους:

α. Αντιναύαρχο (Μ) Ελληνιάδη Παναγιώτη

β. Υποναύαρχο Μαζαράκη – Αινιάν Κωνσταντίνο

γ. Υποναύαρχο Αποστολάκη Ευάγγελο

δ. Υποναύαρχο Λίτσα Παναγιώτη

και “Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους” τους:

α. Υποναύαρχο Κατσάρη Αναστάσιο

β. Υποναύαρχο (M) Κριμιώτη Αχιλλέα

γ. Υποναύαρχο (O) Ζώτο Ιωάννη

δ. Υποναύαρχο (I) Μαντίδη Απόστολο

3. Στην Πολεμική Αεροπορία “Διατηρητέους” τους:

α. Αντιπτέραρχο (Ι) Τουρνά Ευάγγελο

β. Yποπτέραρχο (Ι) Βαϊτση Χρήστο

γ. Yποπτέραρχο (Ι) Προκοπίου Δημήτριο

δ. Yποπτέραρχο (Ι) Σπυρούλια Κωνσταντίνο

ε. Yποπτέραρχο (Ι) Πέτκο Γεώργιο

στ. Yποπτέραρχο (Ι) Χριστοδούλου Χρήστο

ζ. Yποπτέραρχο (Ι) Λάμπρου Χαρίλαο

η. Yποπτέραρχο (ΜΑ) Ζαγγογιάννη Κωνσταντίνο

θ. Yποπτέραρχο (ΥΙ) Φουρλεμάδη Στέφανο

και “Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους” τους:

α. Αντιπτέραρχο (Ι) Κρεβάϊκα Φώτιο

β. Αντιπτέραρχο (Μ) Λέλλα Αχιλλέα

γ. Yποπτέραρχο (Ι) Πριόνα Κωνσταντίνο

δ. Yποπτέραρχο (Ι) Παπανικολάου Αθανάσιο

ε. Yποπτέραρχο (Ι) Σωτηρίου Παναγιώτη

στ. Yποπτέραρχο (Ι) Παπαδάκη Σπυρίδων

ζ. Yποπτέραρχο (ΜΑ) Οικονόμου Κωνσταντίνο

η. Yποπτέραρχο (ΕΑ) Τσέλιο Θεόδωρο

θ. Yποπτέραρχο (Ο) Λάτσιο Ευάγγελο

ι. Yποπτέραρχο (ΥΙ) Καβασακάλη Σταύρο

4. Στο Σώμα Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων “Διατηρητέο” τον Υποστράτηγο (ΣΣΝΣ) Μπούρα Περικλή.

5. Σε όλους τους αποστρατευόμενους Αξιωματικούς απενεμήθη ο ανώτερος σε αποστρατεία βαθμός και ο τίτλος Επιτίμου της θέσης που υπηρετούσαν.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.