Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώνεται ότι το ΚΥΣΕΑ, με την υπ’ αριθμό 1/ Σ.6/26-07-2012 απόφασή του, προέβη:

1. Στην τοποθέτηση των Αντιστρατήγων, Αντιναυάρχων και Αντιπτεράρχων, καθώς και Υποστρατήγων, Υποναυάρχων, Υποπτεράρχων σε θέση Αντιστρατήγων, Αντιναυάρχων και Αντιπτεράρχων, αντίστοιχα, ως εξής:

α. ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

(1) Τον Αντιστράτηγο Γεώργιο Σοφιανίδη (ΑΜ:42218), ως Διοικητή 1ης Στρατιάς.

(2) Τον Αντιστράτηγο Αθανάσιο Κουτρουμπέλη (ΑΜ: 42226), ως Γενικό Επιθεωρητή Στρατού και Β’ Υπαρχηγό ΓΕΣ .

(3) Τον Αντιστράτηγο Νικόλαο Ταμουρίδη (ΑΜ: 42611), ως Α’ Υπαρχηγό ΓΕΣ.

(4) Τον Αντιστράτηγο Χρήστο Μανωλά (ΑΜ: 42613), ως ΣΑ/ΣΕΒΑΣ.

(5) Τον Αντιστράτηγο Βασίλειο Τελλίδη (ΑΜ: 42619), ως Διοικητή ΑΣΔΕΝ.

β. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

(1) Τον Αντιναύαρχο Κωνσταντίνο Μαζαράκη – Αινιάν ΠΝ (ΑΜ: 1594), ως Αρχηγό Στόλου.

(2) Τον Αντιναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη ΠΝ (ΑΜ:1630), ως Υπαρχηγό ΓΕΕΘΑ.

γ. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

(1) Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Ευάγγελο Τουρνά (ΑΜ: 12201), ως Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας και Διοικητή CAOC-7 (COMBINED AIR OPERATION CENTER).

(2) Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Χρήστο Βαΐτση (ΑΜ: 12206), ως Διοικητή ΔΑΥ.

(3) Τον Υποπτέραρχο (Ι) Δημήτριο Προκοπίου (ΑΜ:12224), ως Επιτελάρχη ΓΕΕΘΑ.

(4) Τον Υποπτέραρχο (ΜΑ) Κωνσταντίνο Ζαγγογιάννη (ΑΜ: 12543), ως Γενικό Επιθεωρητή ΓΕΑ.

2. Στη διατήρηση της θέσης τους, όπως τοποθετήθηκαν με την υπ’ αριθ. 1/Σ.10/3-11-2011 Απόφαση του ΚΥΣΕΑ των παρακάτω:

α. ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
(1) Τον Αντιστράτηγο Γεώργιο Μπασιακούλη (ΑΜ: 42271), ως Διοικητή Γ΄ΣΣ / NDC-GR.

(2) Τον Αντιστράτηγο Αθανάσιο Τσέλιο (ΑΜ: 42283), ως Διοικητή Δ’ ΣΣ.

(3) Τον Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Τόπη (ΑΜ: 42317), ως Διοικητή Β’ ΣΣ.

(4) Τον Υποστράτηγο Στυλιανόπουλο Αθανάσιο (42652), ως Διοικητή ΑΣΔΥΣ.

(5) Τον Υποστράτηγο Σπυρόπουλο Γεώργιο (43447), ως Διοικητή ΣΕΘΑ.

β. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

(1) Τον Αντιναύαρχο (Μ) Ελληνιάδη Παναγιώτη (Μ-569), ως Διοικητή ΔΔΜΝ.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.