YouTube Preview Image
Δείτε χορό των Δοκίμων της Στρατιωτικής Ακαδημίας της Τουρκίας (Kara Harp Okulu) . Μπορεί να συγκριθεί με τους λεβέντικους χορούς των Ευελπίδων που το ΕΚΕΟ ανάρτησε;

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.