Σύμφωνα με παλαιότερη γνωμοδότηση του ΝΣΚ (229/2007) που αναλύει το EKEO η διπλή υπηκοότητα δεν αποτελεί κώλυμα εισαγωγής και αποφοίτησης από τις Στρατιωτικές Σχολές. Ειδικότερα: Ο …… ομογενής από …….εγκαταστάθηκε με τους γονείς του στην Ελλάδα το έτος 1992. Το έτος 2002 εισήχθη με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων σε Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή αφού προηγουμένως είχε προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως Έλλην το γένος καταγόμενος από την …….και μη έχων την Ελληνική υπηκοότητα. Με σκοπό να αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά στον Δήμο που κατοικούσε και κλήθηκε σε συνέντευξη από ειδική επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών την οποία πέρασε με επιτυχία. (EKEO: αυτή είναι η προβλεπόμενη διαδικασία). Η πατρίδα του αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημα του για αποποίηση της υπηκοότητας του. Τελικά ο Δήμος στηριζόμενος στη διάταξη του νόμου που απονέμει την ιθαγένεια σε κάθε ομογενή που περνά στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές του τον πολιτογράφησε ως Έλληνα. Εφόσον λοιπόν έχει περατώσει επιτυχώς τις σπουδές του στη στρατιωτική σχολή δικαιούται να ονομασθεί και να ορκισθεί αξιωματικός…… – Έτσι γνωμοδότησε το ΝΣΚ.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.