Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να επιστρατευθούν οι τεχνικές ανάλυσης οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές ενός επιστημονικού κλάδου, για τη μελέτη φαινομενικά άσχετων προς αυτές προβλημάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η λεγόμενη «Αστρονομία Πειστηρίων», μια προσέγγιση η οποία αποκτά ολοένα και περισσότερη δημοσιότητα εντός και εκτός των επιστημονικών κύκλων τα τελευταία έτη.Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στη σταθερότητα και περιοδικότητα η οποίες χαρακτηρίζουν μεγάλο μέρος των αστρονομικών δεδομένων και έχει οδηγήσει στη χρήση αυτών ως πειστήρια για τη διαλεύκανση ιστορικών μυστηρίων. Η σταθερότητα αυτή μολονότι είναι συνάρτηση της χρονικής κλίμακας βάσει της οποίας εξετάζονται τα αστρονομικά δεδομένα, προσφέρει σε μικρές χρονικές κλίμακες την αίσθηση της απόλυτης αιτιοκρατίας και προβλεψιμότητας.Η μελέτη αστρονομικών δεδομένων έχει οδηγήσει ήδη σε καθοριστικά συμπεράσματα, όσον αφορά στη χρονική περίοδο κατά την οποία έλαβαν χώρα σημαντικά στρατιωτικά ιστορικά γεγονότα.

Download (PDF, Unknown)

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.