Μια σημαντική προσφορά του EKEO είναι πλέον στη διάθεση των Μελών και των Συνδρομητών του: Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων εις ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς των Μελών, Συνδρομητών και Δωρητών του αποφάσισε να τους δώσει ένα σημαντικό αντίδωρο προκειμένου να υποστηρίξει και να προβάλλει τις δραστηριότητες τους (έργα, υπηρεσίες κλπ) που σχετίζονται με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του EKEO. Ειδικότερα, το EKEO προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ στα Μέλη, Συνδρομητές και Δωρητές του :

  • Εκτενή Παρουσίαση-Ανάλυση τους σε ειδική ανάρτηση στο EKEO
  • Βίντεο – Συνέντευξη τους στο Youtube που εμβαπτίζεται και στο EKEO
  • Προβολή των παραπάνω στην ιστοσελίδα του EKEO στο facebook

Η ΔΩΡΕΑΝ προβολή των Μελών του EKEO αφορά για παράδειγμα Μέλη/Συνδρομητές/Δωρητές κλπ του EKEO που είναι:

  • Συγγραφείς Βιβλίων και Περιοδικών (Άμυνα, Ασφάλεια, Ιστορία, Τεχνολογία, Λογοτεχνία κλπ)
  • Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
  • Φροντιστήρια Υποψηφίων Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών
  • Εκπαιδευτικοί Φορείς (Δημόσιοι, Ιδιωτικοί)
  • Επιστήμονες, Επαγγελματίες, Τεχνοκράτες κλπ και παρέχουν υπηρεσίες

Το EKEO διαθέτει μια από τις πιο εξελιγμένες μηχανές (ιστοσελίδες) στο διαδίκτυο που παρέχει μέγιστη προβολή σε κάθε φορέα που θα επιλέξει να προβάλει τοποθετώντας τον στην πρώτη σελίδα (και συχνά στην πρώτη γραμμή) των αναζητήσεων στο Google.  Την ιστοσελίδα του EKEO επισκέπτονται μέχρι και 4.800 άτομα την ημέρα (μέγιστη τιμή το 2011 με επίσημη καταμέτρηση της Google). Καταγράφηκαν πάνω από 1.000.000 επισκέψεις το διάστημα (11.10.2010 έως 11.10.2012) εκ των οποίων περίπου 685.000 ήταν από επισκέπτες διαφορετικούς μεταξύ τους. Αντίστοιχα το  Ιστοκανάλι του EKEO στο Youtube έχει ένα μέσο όρο πάνω από 60.000 προβολές βίντεο κάθε μήνα (2012)

Επισημαίνουμε και πάλι ότι όλες οι Συνδρομές, Δωρεές κλπ υποστηρίζουν τις κοινωφελείς επιστημονικές δραστηριότητες του EKEO ενώ η Διοίκηση του (Διοικητικό Συμβούλιο, Διευθυντής Ερευνών κλπ δεν έλαβαν ποτέ ούτε πρόκειται να λάβουν καμία αμοιβή για τις υπηρεσίες τους στο EKEO) και φυσικά οι Συνδρομές/Δωρεές κλπ εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των Μελών.

Πληροφορορίες για τους Συνδρομητές, Δωρητές κλπ υπάρχουν στη ιστοσελίδα του EKEO ενώ έχει συσταθεί ειδική Ομάδα Ενημέρωσης και Υποστήριξης τους η οποιά μπορεί να μεταβαίνει στο χώρο τους αφού επικοινωνήσουν οι ενδιαφερόμενοι με το EKEO.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.